Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Ngân hàng CSXH huyện Ninh Phước triển khai ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại di động cho khách hàng 
18/09/2020 
 

Ngày 18/9/2020, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước tổ chức phiên giao dịch tại xã Phước Hữu. Trong buổi giao dịch, NHCSXH huyện vừa tổ chức thu nợ, giải ngân, thu lãi, thu tiết kiệm cho khách hàng. Đồng thời, cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn cũng tiến hành triển khai ứng dụng Giáo dục tài chính của NHCSXH (NHCSXH-GDTC) đến các Hội đoàn thể và tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và hướng dẫn cài đặt NHCSXH-GDTC trên điện thoại di động.

(Cán bộ NHCSXH hướng dẫn Hội đoàn thể và tổ TK&VV cài đặt và sử dụng ứng dụng GDTC)

Ứng dụng NHCSXH – GDTC nhằm giúp người dùng biết về thông tin về NHCSXH; thông tin dịch vụ và ưu đãi của NHCSXH; có kiến thức về quản lý tài chính cho cá nhân, gia đình tốt hơn, kiến thức quản lý tài chính, hỗ trợ sản xuất kinh doanh; thông tin cho khách hàng một số mô hình vay vốn sản xuất kinh doanh tiêu biểu... Bên cạnh đó, còn giúp khách hàng nâng cao hiểu biết tài chính và phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số đặc biệt là khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Thông qua giáo dục tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của NHCSXH, mà còn góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

(Giao diện ứng dụng GDTC của NHCSXH)

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Ninh Phước tiếp tục triển khai ứng dụng GDTC đến các hộ vay có sử dụng điện thoại thông minh. Từ đó, từng bước nhằm cung cấp các dịch vụ của NHCSXH qua nền tảng kỹ thuật số, giúp cho khách hàng của NHCSXH theo kịp tiến trình triển khai Chính phủ điện tử và dịch vụ công quốc gia.

                                                                                                                         Long Phụng