Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Kết quả bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý I/2020 
25/03/2020 
 
UBND huyện công bố kết quả bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý I/2020]

Tải file: BC 104.pdf; TB 91.pdf; TB 92.pdf
 
Tin đã đưa
(27/07)
(02/07)
(16/06)
(03/06)
(03/06)
(20/05)
(27/09)
(10/09)
(08/08)
(10/07)