Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Bá Trung Hổ - Phó Chánh Thanh tra huyện 
09/07/2019 
 

Ngày 09/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 2492/KL-UBND đối với ông Bá Trung Hổ - Phó Chánh Thanh tra huyện Ninh Phước.

Nội dung đính kèm: KL 2492.pdf