Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết luận nội dung tố cáo đối với bà Kiều Thị Phi Thoại - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Tín 
09/07/2019 
 

Ngày 09/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 2493/KL-UBND đối với bà Kiều Thị Phi Thoại - Đảng viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Tín.

Nội dung đính kèm: KL 2493.pdf