Cải cách hành chính NP
Cải cách hành chính NP
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển thuộc huyện Ninh Phước năm 2019 
28/10/2019 
 
Ngày 28/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển thuộc huyện Ninh Phước năm 2019.

Tệp đính kèm: KH 208.pdf