Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
KH tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước năm 2019 
10/07/2019 
 
Ngày 08/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện năm 2019.

Filie đính kèm: KH 158.pdf
 
Tin đã đưa
(27/07)
(02/07)
(16/06)
(03/06)
(03/06)
(20/05)
(25/03)
(27/09)
(10/09)
(08/08)