Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Huyện ủy 
01/01/2016 
 

+ Thường trực Huyện uỷ

+ Văn phòng Huyện uỷ

+ Ban Tổ chức

+ Uỷ ban Kiểm tra

+ Ban Tuyên giáo

+ Ban Dân vận

 
Tin đã đưa
(16/06)
(03/06)
(03/06)
(20/05)
(25/03)
(27/09)
(10/09)
(08/08)
(10/07)
(10/07)