Huyện ủy 
01/01/2016 
 

+ Thường trực Huyện uỷ

+ Văn phòng Huyện uỷ

+ Ban Tổ chức

+ Uỷ ban Kiểm tra

+ Ban Tuyên giáo

+ Ban Dân vận