Chính trị - xã hội NP
Chính trị - xã hội NP
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai 
10/05/2019 
 

Sáng ngày 10/5, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai. Về tham dự có lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Mặt trận, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cùng 45 hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản như: Trình tự thủ tục, cơ sở pháp lý về thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trình tự thủ tục cơ sở pháp lý để giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai và xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường…Riêng trong phần đối thoại các đại biểu đã nêu ra nhiều vướng mắc, bất cập chính sách đất đai ở địa phương; quyền chuyển nhượng đất giữa các cá nhân và hộ gia đình; việc lệ phí trong kê khai cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ruộng; vấn đề quy hoạch mở rộng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cần được công khai để người dân được đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngoài quy hoạch…

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu được những vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực đất đai, hạn chế việc khiếu nại, tranh chấp đất đai tại địa phương./.

 

Văn Hải