Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu làm việc với lãnh đạo huyện về xây dựng huyện nông thôn mới 
11/09/2020 
 

Chiều ngày 11/9, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện để kiểm tra kết quả thực hiện công tác chuẩn bị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Binh - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã.

Kết quả đến nay, công tác chuẩn bị công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới đã được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là chỉ đạo sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; duy trì, nâng mức các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới và hoàn thiện các hồ sơ theo quy định để đề nghị cấp trên công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới...

Tuy nhiên, nguồn vốn hỗ trợ, phân bổ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có hạn chế và chậm, dẫn đến việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông còn thiếu và chưa đồng bộ. Đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán và dịch bệnh Covid - 19...

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng huyện nông thôn mới hiện đại, bến vững. Phấn đấu đến cuối năm 2020, xây dựng 2 xã Phước Thái và Phước Thuận đạt xã nông thôn mới nâng cao; 6 xã còn lại thực hiện đạt từ 7 đến 10 nội dung tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện được cấp trên công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới...

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành của tỉnh và huyện tham mưu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ cho huyện đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện; nâng mức đạt các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện và huyện được cấp trên công nhận huyện nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới... nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 của huyện và tỉnh đã đã đề ra./.

Huy Hoàng