Giáo dục - Y tế - Lao động
Giáo dục - Y tế - Lao động
Đồng chí Bạch Văn Nguyên- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm việc Uỷ ban nhân dân xã Phước Hậu về Bảo hiểm y tế 
25/03/2019 
 

Chiều ngày 25/3, đồng chí Bạch Văn Nguyên- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân xã Phước Hậu về Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân xã, các ban ngành, đoàn thể, Ban quản lý thôn và đại lý bảo hiểm trên địa bàn xã.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Phước Hậu báo cáo kết quả tham gia Bảo biểm y tế cho hộ cận nghèo đến ngày 25/3/2019 và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc. Đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nổ lực trong công tác lãnh chỉ đạo của xã Phước Hậu trong thời gian qua, trong đó có ban hành Nghị quyết chuyên đề về Bảo hiểm y tế, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn, một số thôn đã làm tốt như Hoài Nhơn, Trường Thọ. Tuy nhiên, chưa thật sự quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh chỉ đạo, công tác vận động, tuyên truyền chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao; công tác phối kết hợp chưa chặt chẽ, kết quả hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm đạt thấp (56,92%, so với toàn huyện là 70,37% và yêu cầu 100%).

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tham gia bảo hiểm y tế của người dân, nhất là đối tượng hộ cận nghèo trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ngành chức năng của huyện, xã cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ cho các hộ cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế. Vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức ủng hộ cho các hộ cận nghèo thực sự khó khăn để tham gia Bảo hiểm y tế. Phấn đấu đến cuối tháng 3/2019 số hộ cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%./.

Uyên Phương