Giáo dục - Y tế - Lao động
Giáo dục - Y tế - Lao động
Đồng chí Bạch Văn Nguyên- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm việc Uỷ ban nhân dân thị trấn Phước Dân về Bảo hiểm y tế 
18/03/2019 
 

Chiều ngày 18/3, đồng chí Bạch Văn Nguyên- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân thị trấn Phước Dân về Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị trấn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, Ban quản lý 15 khu phố.

Theo báo cáo, đến nay toàn thị trấn có 01 ngàn 795 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo đã tham gia Bảo hiểm y tế , 02 ngàn 531 khẩu thuộc diện hộ cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế. Số hộ cận nghèo chưa tham gia Bảo hiểm y tế 02 ngàn 587 khẩu. Số học sinh tham gia Bảo hiểm y tế 3 ngàn 774 em, đạt tỷ lệ 91,4%, hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm đạt thấp (49,4%). Nguyên nhân chính là do mật độ dân số đông, tỷ lệ hộ cận nghèo cao, nhiều hộ còn thờ ơ với việc tham gia Bảo hiểm y tế, đến khi có bệnh mới tham gia đóng tiền…Tại buổi làm việc, các đại biểu nêu lên những khó khăn vướng mắc trong vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế, nhất là hộ cận nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bạch Văn Nguyên- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nêu rõ những khó khăn tồn tại của thị trấn trong việc vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế còn thấp, nhất là hộ cận nghèo nếu không tham gia mua bảo hiểm y tế trước ngày 01/4/2019 sẽ làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia vì không tham gia liên tục 5 năm. Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tham gia bảo hiểm y tế của người dân, nhất là đối tượng hộ cận nghèo trong thời gian tới, yêu cầu các ngành liên quan của Huyện và UBND thị trấn Phước Dân thực hiện một số việc sau:

Giao UBND thị trấn tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của huyện và khắc phục những tồn tại nêu trên. Chỉ đạo các khu phố và Đại lý Bảo hiểm y tế trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp, thống nhất cách làm. Đồng thời kiến nghị Đảng ủy chỉ đạo HĐND, Mặt trận, Hội, đoàn thể tăng cường giám sát và làm tốt công tác tuyên truyền vận động Hội viên, đoàn viên tham gia mua bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là hộ cận nghèo. Họp thống nhất công tác phối hợp, trách nhiệm, quyền lợi,...giữa BQL khu phố và nhân viên đại lý bảo hiểm.Cung cấp danh sách lực lượng thanh niên đang tại ngũ (quân sự-công an) cho Bảo hiểm xã hội huyện.Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện phát triển nhân viên bảo hiểm tại khu phố 7, 10.

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nội dung tại khoản 3 mục II, Thông báo số 39/TB-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện.

Giao Bảo hiểm xã hội chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Phước Dân tiếp tục phổ biến các quy định chính sách Bảo hiểm y tế cho toàn dân và các văn bản có liên quan, trong đó nói rõ trách nhiệm của Đại lý, khu phố, Hội, đoàn thể và các chế độ khác.

Văn Hải