Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh và huyện làm việc với xã Phước Hải 
02/07/2019 
 

Chiều ngày 02/7, Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh và huyện đã có buổi làm việc với xã Phước Hải để kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đến dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Ở huyện có đồng chí Phạm Văn Binh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Đô – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và xã Phước Hải.

Tính đến tháng 6/2019, xã Phước Hải đã thực hiện đạt chuẩn 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,5%, đời sống mọi mặt của người dân được lên, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã ngày thêm khởi sắc...

Tuy nhiên, đến nay xã Phước Hải còn 3 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các sở, ngành của tỉnh, huyện và xã phân tích, đánh giá những thuận lợi khó khăn, nguyên nhân dẫn đến các tiêu chí chưa đạt; đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ và Nhân dân xã Phước Hải trong thời gian qua. Đồng chí  đề nghị trong thời gian tới, xã cần rà soát lại các tiêu chí để triển khai lồng ghép các nguồn vốn, nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và thực hiện đạt thêm 03 tiêu chí còn lại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng và phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh, huyện phối hợp, hỗ trợ xã Phước Hải xây dựng đề án tổ chức sản xuất phù hợp với từng vùng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị cây trồng trên đơn vị đất sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với liên kết với các tổ hợp tác, Hợp tác xã và doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản đầu ra ổn định cho nông sản…nhằm phấn đấu xây dựng xã Phước Hải đạt chuẩn nông thôn mới để góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019 theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Huy Hoàng – Đài TT Ninh Phước.