Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Đoàn công tác của tỉnh thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
24/02/2020 
 

Chiều ngày 24/02, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Kim Cương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã về thẩm tra xét đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Cùng đi có đại diện các sở, ban ngành, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đô – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí huyện nông thôn mới. Đến thời điểm này, 8/8 xã trên địa bàn huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 9 nhóm tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế-văn hóa-giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh-trật tự và tiêu chí về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã được huyện hoàn thành. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt phát triển kinh tế-xã hội. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chú trọng, nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn 3,69%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới khang trang. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn thẩm tra của tỉnh đã tham gia ý kiến đánh giá việc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và cơ bản thống nhất đánh giá huyện đạt chuẩn tất cả các tiêu chí huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về vệ sinh môi trường và sản xuất các mô hình theo chuỗi liên kết…/.

 

                                                                                                                                                                        Thu Loan