Danh ba điện thoại 
27/07/2017 
 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠIDANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ

 

STT

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

ĐỊA CHỈ EMAIL

I

LÃNH ĐẠO HUYỆN

1

TT. Huyện ủy

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyện

Bí thư

0259.3864512

0918935247

ntluyen@ninhthuan.gov.vn

 

Phạm Văn Binh

P. Bí thư

0259.3552233

0918591257

 

2

TT. HĐND huyện

 

 

 

 

 

Hồ Trần Vinh

P. Chủ tịch

0259.3864576

0938055151

tranvinh@ninhthuan.gov.vn

 

La Thoại Như Trang

P. Chủ tịch

0259.3864115

01698597673

ltntrang@ninhthuan.gov.vn

3

Lãnh đạo UBND huyện

 

 

 

 

 

Nguyễn Đô

Chủ tịch

0259.3865999

0913184081

nguyendo@ninhthuan.gov.vn

 

Bạch Văn Nguyên

P. Chủ tịch

0259.3864506

0918061730

bvnguyen@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Đức

P. Chủ tịch

0259.3863749

0917667418

nhduc@ninhthuan.gov.vn

II

MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

1

UBMTTQ

 

0259.3864534

 

np_ubmttq@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch


0919062417

 

 

Đỗ Văn Sửu

P. Chủ tịch

 

0914477069

 

 

Lộ Văn Kiểm

P. Chủ tịch

 

0919037319

 

 

Lê Thị Hường

P. Chủ tịch

 

0949947433

 

2

Hội phụ nữ

 

0259.3864535

 

np_hoipn@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Thị Hường

Chủ tịch


0909528127

 

 

Thạch Thị Kim Chung

P. Chủ tịch

 

0948744743

 

 

Trịnh Thị Kim Thông

P. Chủ tịch

 

0983199667

 

3

Hội Nông dân

 

0259.3864588

 

np_hnd@ninhthuan.gov.vn

 

Đặng Văn Bình

Chủ tịch

0259.3864400

0918417455

 

 

Phạm Hữu Luận

P. Chủ tịch

 

01243282772

 

 

Thiên Nhàn

P. Chủ tịch

 

0913830010

 

4

Hội Cựu chiến binh

 

0259.3864570

 

np_hoiccb@ninhthuan.gov.vn

 

Phan Văn Khanh

Chủ tịch

 

0982434004

 

 

Trần Hoàng Huy

P. Chủ tịch

 

0932022514

 

5

Huyện đoàn

 

0259.3864536

 

np_huyendoan@ninhthuan.gov.vn

 

Phạm Vũ Kỳ Nguyên

Bí thư

0259.3864923

0933638863

 

 

Võ Minh Tân

P. Bí thư

0259.3763380

0945499988

 

6

Liên đoàn lao động

 

0259.3865066

 

np_ldld@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch

 

0913161107

 

 

Nguyễn Xuân Thông

P. Chủ tịch

 

0917441343

 

III

CƠ QUAN THUỘC HUYỆN ỦY

 

 

 

 

1

Ban Tổ Chức

 

0259.3864721

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng Ban

0259.3763272

01247806431

 

 

Đặng Thị Hiệp

Phó ban

0259.3763068

0914575141

 

 

Mai Quốc Tuấn

Phó ban

 

0919648045

 

2

Ban Tuyên giáo

 

0259.3865006

 

btg_np@ninhthuan.gov.vn

 

Phạm Thị Tốt

Trưởng Ban

 

0918616129

 

 

Mai Thị Huyền Trang

Phó Ban

 

0944167977

 

 

Lưu Thái

Phó Ban

 

01658573732

 

3

Ủy Ban Kiểm tra

 

0259.3865005

 

 

 

Võ Duy Huấn

P.Chủ nhiệm

 

0977736371

 

 

Lê Duy Linh

P.Chủ nhiệm

 

01686509904

 

4

Ban Dân vận

 

0259.3865004

 

 

 

Đổng Hoàn

Trưởng Ban

 

0917668050

 

 

Lê Văn Trinh

Phó ban

 

0917441436

 

 

Huỳnh Vi Tường

Phó ban

 

0912944235

 

 

Phạm Tấn Vinh

Phó ban

 

0907877321

 

5

Văn Phòng Huyện ủy

 

0259.3864999

 

np_vphu@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Văn Duy

P.Văn Phòng

0259.3865083

01668925193

 

 

Phan Thị Hạnh

P.Văn Phòng

0259.3864580

0916366792

 

6

Trung tâm Bồi dưỡng CT

 

0259.3865284

 

 

 

Lê Thị Chính

Giám đốc

 

01684732994

 

 

Bùi Thị Hoài Xuân

P. Giám đốc

 

0945263596

hoaixuan@ninhthuan.gov.vn

IV

CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN

 

 

 

 

 

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

 

 

 

1

Phòng Nội vụ

 

0259.3763106

 

np_noivu@ninhthuan.gov.vn

0259.3763111

 

 

Phạm Hòa

Trưởng Phòng

0259.3865612

0914410228

phamhoa@ninhthuan.gov.vn

 

Đào Thị Ngọc Nữ

P. Trưởng phòng

0259.3763105

0914753919

 

 

Lộ Anh Tuấn

P. Trưởng phòng

0259.3763208

0985219605

 

2

Phòng Tư pháp

 

0259.3864701

 

np_tuphap@ninhthuan.gov.vn

 

Trương Mai Lĩnh

Trưởng phòng

0259.3763134

0918165184

 

 

Nguyễn Văn Lộc

P. Trưởng phòng

 

0904638674

 

3

Phòng Kinh tế HT

 

0259.3866129

 

pktht_np@ninhthuan.gov.vn

 

 

Trưởng Phòng

0259.3866130

 

 

 

Trương Thanh Đạm

P.Trưởng phòng

0259.3763347

0903068182

 

4

Phòng Tài nguyên MT

 

0259.3864712

 

tnmtnp@ninhthuan.gov.vn

 

Trần Thị Hương

Trưởng Phòng

0259.3864269

0945500582

 

 

Lê Thành Phong

P.Trưởng phòng

 

0983332725

 

5

Phòng Dân tộc

 

0259.3763244

 

np_dantoc@ninhthuan.gov.vn

 

Đàng Năng Toàn

Trưởng Phòng

 

0988184705

 

6

Thanh tra

 

0259.3864510

 

np_thanhtra@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Thị Mẫn

Chánh Thanh tra

0259.3763766

0902799512

 

 

Bá Trung Hổ

P. Chánh Thanh tra

 

0919771299

 

7

Phòng Nông nghiệp PTNT

 

0259.3763445

 

np_nn@ninhthuan.gov.vn

 

Đàng Năng Tom

Trưởng Phòng

0259.3864261

0902560631

nangtom@ninhthuan.gov.vn

 

Huỳnh Tuấn Anh

P. Trưởng phòng

 

0984539153

tuananh@ninhthuan.gov.vn

8

Phòng Văn hóa TT

 

0259.3864524

 

np_vhtt@ninhthuan.gov.vn

 

Phan Kim Lương

Trưởng Phòng

0259.3864078

01277937938

kimluong@ninhthuan.gov.vn

 

Đổng Tiến

P.Trưởng phòng

 

0917441152

dongtien@ninhthuan.gov.vn

9

Phòng Tài chính KH

 

0259.3864522

 

np_taichinh@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Lộc

Trưởng Phòng

0259.3865090

0918463307

thiloc@ninhthuan.gov.vn

 

Châu Tấn Đạt

P. Trưởng phòng

0259.3763358

0919649050

tandat@ninhthuan.gov.vn

10

Phòng Lao động-TBXH

 

0259.3864525

 

np_ld@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Văn Thường

Trưởng Phòng

0259.3763094

0948823197

 

 

Lê Phú Hùng

P. Trưởng phòng

0259.3763093

 

 

11

Phòng Giáo dục ĐT

 

0259.3864528

 

np_gddt@ninhthuan.gov.vn

 

Phạm An

Trưởng Phòng

0259.3864736

0919062774

 

 

Lưu Tấn Tỵ

P.Trưởng phòng

0259.3865070

0906355719

 

 

Lê Thị Mỹ Liên

P.Trưởng phòng

 

0949676000

 

12

Phòng Y tế

 

0259.3866127

 

 

 

Sầm Thị Như Tuyến

Phụ trách phòng

 

0942094684

np_yt@ninhthuan.gov.vn

13

Văn phòng HĐND &UBND

 

0259.3864521

 

ubnd_np@ninhthuan.gov.vn

 

Huỳnh Ngọc Du

Chánh VP

0259.3864504

0945142363

huynhngocdu73@gmail.com

068.3515667

duhn@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Văn Miên

P. Văn Phòng

0259.3865716

0919814100

mienlv@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Phương Ngọc

P. Văn Phòng

0259.3763765

0945204259

phuongngoc@ninhthuan.gov.vn

 

Phòng Chuyên viên

 

0259.3763236

 

 

 

Phòng Tiếp dân

 

0259.3763415

 

 

 

 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

 

 

 

1

BQL các công trình

 

0259.3865471

 

np_ctht@ninhthuan.gov.vn

 

Quảng Thúc Đoan

Trưởng Ban

0259.863001

0903991588

 

 

Trương Văn Thắng

Phó Ban

 

0913133170

 

2

Trung tâm VHTT

 

0259.3865722

 

np_ttvh@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Quang Chính

Giám Đốc

0259.3763774

0945139112

 

 

Phạm Mộng Tuyền

P. Giám đốc

 

0946570519

 

3

Đài Truyền thanh

 

0259.3864569

 

daittnphuoc@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Văn Tịnh

Trưởng đài

 

068.3515904

 

4

Trung tâm GDNN-GDTX

 

0259.3865060

 

ttktthhnninhphuoc@ninhthuan.edu.vn

 

Nguyễn Thị Hồng Mai

Giám đốc

 

0973919692

 

 

Phạm Ngọc Minh

P. Giám đốc

 

0982336347

 

 

Hán Hùng Anh

P. Giám đốc

 

0919649046

 

V

HỘI ĐẶC THÙ

 

 

 

 

1

Hội Đông y

 

0259.3864781

 

 

 

Trần Công Hiền

Chủ tịch

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giai

P. Chủ tịch

 

01687421738

 

2

Hội Chữ Thập đỏ

 

0259.3864547

 

np_hctd@ninhthuan.gov.vn

 

Trịnh Vinh Sang

Chủ tịch

 

0983178717

 

 

Nguyễn Văn Thanh

P. Chủ tịch

 

01694460475

 

3

Hội người cao tuổi

 

0259.3865645

 

 

 

Vũ Thị Thấu

Chủ tịch

 

01687006903

 

 

Trần Quang Lý

P. Chủ tịch

 

0918463178

 

4

Hội Cựu TNXP

 

0259.3550080

 

 

 

Đinh Thị Yêm

Chủ tịch

 

0944248357

 

 

Trần Xuân Phương

P. Chủ tịch

 

 

 

5

Hội tù yêu nước

 

0259.3865658

 

 

 

Hồ Sen

Chủ tịch

 

01233114905

 

6

Hội Khuyến học

 

0259.3865421

 

 

 

Thọ Đẳng

P. Chủ tịch


0905397959

 

VI

CƠ QUAN THUỘC SỞ, NGÀNH TỈNH

 

 

 

 

1

KHỐI NỘI CHÍNH

 

 

 

 

 

Công an

 

0259.3864529

 

 

 

Quân sự

 

0259.3864532

 

 

 

Viện Kiểm sát

 

0259.3864523

 

 

 

Tòa án

 

0259.3864559

 

 

 

Chi cục Thi hành án DS

 

0259.3863693

 

 

2

KHỐI KINH TẾ

 

 

 

 

 

Kho bạc

 

0259.3865795

 

 

 

Chi cục thuế

 

0259.2215503

 

np_ccthue@ninhthuan.gov.vn

 

Trạm Thủy nông

 

0259.3864553

 

tramthuynongninhphuoc@gmail.com

 

Trạm trồng trọt và BVTV

 

0259.3865574

 

bvtv@ninhthuan.gov.vn

 

Trạm Chăn nuôi và Thú y

 

0259.3864824

 

ccty_ttynp@ninhthuan.gov.vn

 

Trạm Khuyến nông

 

0259.3864817

 

tramknnp@yahoo.com.vn

 

Hạt Kiểm lâm

 

0259.3864520

 

hklninhphuoc@gmail.com

 

Đội Quản lý TT số 4

 

0259.3763444

 

 

 

Điện lực NP

 

0259.2214715

 

 

 

Ngân hàng NN&PTNT

 

0259.3864537

 

 

 

Văn phòng ĐKQSD đất

 

0259.3763452

 

np_dksdd@ninhthuan.gov.vn

3

KHỐI VĂN XÃ

 

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội

 

0259.3763413

 

 

 

Trung tâm Dân số KHHGĐ

 

0259.3763188

 

ttdskhhgd_np@ninhthuan.gov.vn

 

Trung tâm y tế

 

0259.3864515

 

np_ttyt@ninhthuan.gov.vn

 

Trường THPT An Phước

 

0259.3864093

 

 

 

Trường THPT Nguyễn Huệ

 

0259.3865054

 

 

 

Trường THPT Phạm Văn Đồng

 

0259.3965526

 

 

 

Trường Dân tộc nội trú

 

 

 

 

 

Trung tâm hỗ trợ GD hòa nhập

 

 

 

 

 

Ngân hàng CSXH

 

0259.3865700

 

 

 

Trung tâm viễn thông

 

0259.3866333

 

 

 

Bưu điện

 

0259.3864616

 

 

VII

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 

 

 

1

Thị trấn Phước Dân

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

0259.3864556

 

ttpd@ninhthuan.gov.vn

 

Võ Đức Khang

Chủ tịch

0259.3763432

0989247954

 

 

Đàng Sinh Ái Chi

P. Chủ tịch

0259.3763215

0902432305

 

 

Trần Xuân Hải

P. Chủ tịch

0259.3763007

0918140312

 

2

Xã An Hải

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

0259.3868042

 

ubnd_anhai@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch

0259.3506000

01684102901

 

 

Trương Thị Phương Trang

P.Chủ tịch

 

0967186838

 

 

Bùi Thế Ly

P.Chủ tịch

 

0912944090

 

3

Xã Phước Hải

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3868099

 

ubnd_phuochai@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Thị Nguyệt Linh

Chủ tịch

 

01682999748

 

 

Huỳnh Thanh Huy Thái

P.Chủ tịch

 

0977771844

 

 

Nguyễn An Hòa

P.Chủ tịch

 

0912943731

 

4

Xã Phước Thái

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3965015

 

ubnd_phuocthai@ninhthuan.gov.vn

 

Lưu Văn Thủy

Chủ tịch

 

0919037318

 

 

Nguyễn Ngọc Trường

P.Chủ tịch

 

01243812424

 

 

Lưu Văn Nhạc

P.Chủ tịch

 

01677700384

 

5

Xã Phước Hữu

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

0259.3864563

 

ubnd_phuochuu@ninhthuan.gov.vn

 

Huỳnh Kiều Minh

Chủ tịch

0259.3863748

0946575421

 

 

Huỳnh Xuân Lý

P.Chủ tịch

 

0948823091

 

 

Đặng Ngọc Bình

P.Chủ tịch

 

01698627157

 

6

Xã Phước Hậu

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3965253

 

ubnd_phuochau@ninhthuan.gov.vn

 

Võ Thành Đảo

Chủ tịch

0259.3962068

0916368327

 

 

Nguyễn Như Hùng Triết

P.Chủ tịch

 

01678924769

 

 

Huỳnh Hồng Phúc

P.Chủ tịch

 

0918193572

 

7

Xã Phước Thuận

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3868219

 

ubnd_phuocthuan@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Đức Thuận

Chủ tịch

 

0945934848

 

 

Bùi Đăng Dũng

P.Chủ tịch

 

0976727879

 

 

Nguyễn Thị Yến Thu

P.Chủ tịch

 

0987759559

 

8

Xã Phước Sơn

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3862104

 

ubnd_phuocson@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Sang

Chủ tịch

 

0982783038

 

 

Trần Thụy Thu Thủy

P.Chủ tịch

 

01227115028

 

 

Phạm Văn Lượm

P.Chủ tịch

 

01699249589

 

9

Xã Phước Vinh

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3862521

 

ubnd_phuocvinh@ninhthuan.gov.vn

 

Trần Văn Hùng

Chủ tịch

 

0985588577

 

 

Nguyễn Đăng Khoa

P.Chủ tịch

 

01294564749

 

 

Mang Ngọc

P.Chủ tịch

 

0986715178

 

 

Quantriweb