Đại hội thi đua quyết thắng huyện Ninh Phước lần thứ VIII

Lực lượng vũ trang xã Phước Thuận phối hợp giữ gìn An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới(25/10/2017)

Xã Phước Thuận là một xã đồng bằng, dân số hiện nay 4.398hộ/18.418 khẩu sinh sống ở 7 thôn, lực lượng dân quân của xã hiện có 171 đội viên, đạt 1,08 % so với dân số; Đảng viên trong LLDQ: 30 đạt 17,5%, đoàn viên: 102 đạt 60%. Việc biên chế lực lượng dân quân bảo đảm về số lượng, cơ cấu, thành phần và phù hợp với đặc điểm  địa bàn đã góp phần vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như thực hiện phong trào thi đua quyết thắng ở địa phương.