Chính trị - xã hội NP
Chính trị - xã hội NP
Chi cục thuế huyện giao ban công tác thu ngân sách nhà nước tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2019 
08/05/2019 
 

Chiều ngày 08/5, Chi cục thuế huyện tổ chức giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tháng 4, triển khai nhiêm vụ tháng 5/2019. Đến dự và chủ trì buổi giao ban có đồng chí Trần Chí Liêu – Chi cục Trưởng Chi cục thuế huyện; lãnh đạo các Đội nghiệp vụ Chi cục thuế huyện và các Đội thuế liên xã, thị trấn.

Trong tháng 4/2019, Chi cục thuế huyện đã chủ động tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổ chức thu ngân sách Nhà nước tháng 4 được gần 9 tỷ 410 triệu đồng, nâng tổng số thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2019 lên gần 31 tỷ 820 triệu đồng, đạt 63% dự toán của tỉnh giao cả năm 2019 và tăng 235% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu thuế từ các doanh nghiệp xây dựng cơ bản gần 16 tỷ 300 triệu đồng; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh hơn 3 tỷ 400 triệu đồng; thu thuế thu nhập cá nhân hơn 1 tỷ 700 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất và tiền thuê đất hơn 3 tỷ 300 triệu đồng; thu phí trước bạ gần 5 tỷ đồng; thu phí, lệ phí hơn 1 tỷ 100 triệu đồng và thu khác ngân sách hơn 1 tỷ 400 triệu đồng. Cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế cho 74 doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát sinh mới. Tổ chức kiểm tra thực hiện Luật thuế tại 04 doanh nghiệp, truy thu và xử phạt 02 doanh nghiệp vi phạm với số tiền hơn 50 triệu đồng. Thông báo tiền nợ thuế cho 516 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cưỡng chế, thu nợ thuế hơn 250 triệu đồng…

Phát huy kết quả đã đạt được, trong tháng 5/2019, Chỉ cục thuế huyện triển khai nhiệm vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, phối hợp các ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thuế để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân tích cực tham gia làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu và tổ chức thu các loại thuế, phí, lệ phí đạt chỉ tiêu giao. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, cưỡng chế các trường hợp nợ thuế theo quy định của pháp luật để giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống còn dưới 5%... nhằm phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước ngay từ những tháng đầu năm 2019 để góp phần đảm bảo chi cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Huy Hoàng