Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Tổ chức bộ máy huyện Ninh Phước
Các cơ quan ngành dọc 
01/01/2016 
 

+ Kho bạc

+ Toà án

+ Viện kiểm sát

+ Thi hành án

+ Hạt kiểm lâm

+ Bảo hiểm xã hội

+ Trung tâm y tế

+ Trạm thú y

+ Trạm bảo vệ thực vật

+ Trạm thuỷ nông

+ Trung tâm dân số kế hoạch hoá
 
Tin đã đưa
(27/07)
(02/07)
(16/06)
(03/06)
(03/06)
(20/05)
(25/03)
(27/09)
(10/09)
(08/08)