Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp quý II/2019 
11/07/2019 
 

Sáng ngày 11/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp quý II/2019.

Đến dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện; lãnh đạo các hội, đoàn thể huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng qua, Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tích cực tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đến nay, tổng nguồn vốn được giao cho Ngân hàng gần 447 tỷ 200 triệu đồng, tăng gần 20 tỷ đồng 300 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay hơn 60 tỷ 100 triệu đồng, thu nợ gần 41 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện lên 457 tỷ 400 triệu đồng cho gần 18 ngàn 700 hộ vay, tăng gần 18 tỷ 500 triệu đồng và đạt 99,6% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động tại các điểm giao dịch được duy trì tốt. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ hơn 17 tỷ 500 triệu đồng, đạt 88% số hộ vay...

Tuy nhiên, toàn huyện còn 64/355 Tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại hoạt động trung bình và yếu; nợ quá hạn còn gần 2 tỷ 600 triệu đồng, tăng hơn 460 triệu đồng so với đầu năm....

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Bạch Văn Nguyên đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với các hội, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể nhận uỷ thác cho vay và các Tổ tiết kiệm vay vốn ở cơ sở. Tổ chức giải ngân các món vay đạt 100% kế hoạch năm và hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích để phát triển kinh tế gia đình. Vận động hộ vay tham gia gửi tiết kiệm, trả nợ đến hạn và trả lãi đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý một số hộ vay có điều kiện trả nợ để giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn dưới 0,5%... nhằm giúp các hộ vay vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện và xây dụng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019./.

 

Huy Hoàng – Đài TT Ninh Phước.