Ngân sách Thu Chi
Ngân sách Thu Chi
Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp quý III/2019 
17/10/2019 
 

Sáng ngày 17/10, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp quý III để đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019.

Đến dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

Trong 9 tháng qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và các Hội nhận uỷ thác cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổng doanh số cho vay hơn 79 tỷ 700 triệu đồng, thu nợ hơn 58 tỷ 300 triệu đồng, nâng tổng dư nợ toàn huyện lên hơn 477 tỷ 200 triệu đồng cho gần 18 ngàn 600 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay, tăng gần 20 tỷ 300 triệu đồng so với đầu năm. Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động tại các điểm giao dịch được duy trì tốt. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ gần 19 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ 300 triệu đồng so với đầu năm...

Tuy nhiên, toàn huyện còn 55/355 Tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại hoạt động trung bình và yếu; nợ quá hạn còn gần 2 tỷ 200 triệu đồng, tăng 57 triệu đồng so với đầu năm....

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Bạch Văn Nguyên đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong quý IV/2019, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng xã hội. Phối hợp với các hội, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể nhận uỷ thác cho vay và các Tổ tiết kiệm vay vốn ở cơ sở. Tổ chức giải ngân các món vay đạt 100% kế hoạch năm và hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích để phát triển kinh tế gia đình. Vận động hộ vay tham gia gửi tiết kiệm, trả nợ đến hạn và trả lãi đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý một số hộ vay có điều kiện trả nợ để giảm tỷ lệ nợ quá hạn... nhằm giúp các đối tượng vay vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện và xây dụng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019./.

Huy Hoàng