Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức họp thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã An Hải, Phước Hải 
27/11/2019 
 

Sáng ngày 27/11, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức họp để đánh giá, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của xã An Hải và Phước Hải.

Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Luyện – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Đô – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể, phòng ban huyện và xã An Hải, Phước Hải.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, các ngành, cán bộ và Nhân dân xã An Hải, Phước Hải đã hưởng ứng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đến nay xã An Hải và Phước Hải đã phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, kinh tế - xã hội phát triển rõ nét, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 39,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 4%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%; an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị và tổ chức cơ sở Đảng, Chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã An Hải, Phước Hải ngày thêm khởi sắc…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Luyện biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể huyện tăng cường phối hợp, hỗ trợ xã An Hải và Phước Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, nhất là tổ chức phát động thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra trọng án, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, gắn với xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp... nhằm phấn đầu xây dựng xã An Hải, Phước Hải đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 để góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13 của Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đã đề ra.
    Huy Hoàng