Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà nước cung cấp 04 dịch vụ công thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
22/04/2020 
 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ đã tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, lấy nền tảng Công nghệ thông tin làm cơ sở xuyên suốt của sự kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, Ban ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu nền hành chính phục vụ trên nền tảng điện tử hóa, số hóa. Không nằm ngoài xu thế đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) có những định hướng và giải pháp phù hợp, đổi mới quy trình hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ… đáp ứng các yêu cầu phát triển tất yếu, đồng thời thực hiện đúng với chủ chương chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

image

04 dịch vụ công thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước trên Cổng DVC Quốc gia

Trên cơ sở đó, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020; Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2020. KBNN Việt Nam đã triển khai thành công việc tích hợp, cung cấp Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc trên Cổng DVC quốc gia đáp ứng 04 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch với khối lượng lớn gồm: (1) Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN; (2) Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN; (3) Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; (4) Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp.

Với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN kể trên, mỗi ngày hệ thống DVC trực tuyến của KBNN tiếp nhận và xử lý khoảng gần 100.000 chứng từ và 50-60 nghìn hồ sơ.

Thông qua việc tích hợp và cung cấp DVC trực tuyến thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng DVC Quốc gia, KBNN thực hiện đúng theo chủ trương của Chính phủ góp phần tăng tính minh bạch cung cấp các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, dữ liệu cũng như tiến độ giải quyết xử lý hồ sơ… lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, từ đó tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách… đáp ứng được các chủ trương định hướng chiến lược, các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc hệ thống Chính phủ điện tử.

Để đảm bảo hệ thống DVC trực tuyến vận hành ổn định, thông suốt phục vụ khoảng gần 100.000 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các thủ tục chi ngân sách nhà nước nhanh chóng, kịp thời, đồng thời giảm thời gian và tiết kiệm chi phí của đơn vị sử dụng ngân sách, doanh nghiệp và người dân. Thời gian qua KBNN đã thực hiện nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật tối ưu phần mềm ứng dụng, tăng cường hạ tầng, tăng cường công tác giám sát và hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng DVC trực tuyến.

image

Giao diện chính của Cổng DVC Quốc gia

Địa chỉ truy cập và khai thác các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại: https://dichvucong.gov.vn từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet để khai thác các tiện ích cũng như lựa chọn thủ tục hành chính để thực hiện. Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng cung cấp thông tin số điện thoại cũng như địa chỉ email trong việc hỗ trợ sử dụng dịch vụ./.

Nguồn: https://vst.mof.gov.vn

 
Tin đã đưa
(22/09)
(12/09)
(11/09)
(04/09)
(31/08)
(21/08)
(19/08)
(14/08)
(12/08)
(11/08)