Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận

Thông báo triển khai Nghị Định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ(04/03/2020)

KBNN Ninh Thuận Thông báoĐến các đơn vị giao dịch với Kho bạc Công văn số 947/KBNT-KSC, ngày 02/3/2020 về việc triển khai Nghị Định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ


Đính kèm Công văn


CV 947_KBNT_Thong bao trien khai ND11 2020.pdf

Nghị Định 11/2020/NĐ-CP, ngày 20/01/2020 của Chính phủ, Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước(02/03/2020)

Nghị Định 11/2020/NĐ-CP, ngày 20/01/2020 của Chính phủ, Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước


Tập tin đính kèm


Nghi Đinh 11_2020.rar