Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Thông báo triển khai Nghị Định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
04/03/2020 
 
KBNN Ninh Thuận Thông báoĐến các đơn vị giao dịch với Kho bạc Công văn số 947/KBNT-KSC, ngày 02/3/2020 về việc triển khai Nghị Định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ


Đính kèm Công văn


CV 947_KBNT_Thong bao trien khai ND11 2020.pdf
 
Tin đã đưa
(22/09)
(12/09)
(11/09)
(04/09)
(31/08)
(21/08)
(19/08)
(14/08)
(12/08)
(11/08)