Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Phòng Kế toán Nhà nước - KBNN Ninh Thuận thực hiện tốt chức năng tổng hợp, lập Báo cáo Tài chính Nhà nước (BCTCNN) tỉnh 
12/05/2020 
 

Thực hiện quy định tại Điều 30 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 ; Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước và Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập BCTCNN. Theo đó, năm 2019 là năm đầu tiên Kho bạc lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) cho năm 2018. Đây là nhiệm vụ rất mới của Hệ thống Kho bạc nói chung và Kho bạc Nhà nước (KBNN) địa phương nói riêng. 

Được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc KBNN Ninh Thuận, Phòng Kế toán Nhà nước (KTNN) đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu hoàn thành việc tổng hợp, lập BCTCNN năm 2018 của tỉnh để trình UBND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp tháng 12 năm 2019.

Thời gian đầu triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Phòng KTNN đã bám sát tiến độ, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai theo kế hoạch lập BCTCNN năm 2018 của KBNN đồng thời tích cực tổ chức rà soát, kiểm tra báo cáo của các đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) đã nộp báo cáo trên hệ thống Cổng thông tin Tổng Kế toán nhà nước.

Vì đây là năm đầu tiên nên quá trình triển khai ban đầu còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Đối với Kho bạc và các ĐVSDNS đều chưa có kinh nghiệm và hiểu biết về công tác lập báo cáo tài chính của ĐVSDNS cũng như BCTCNN; số liệu thông tin tài chính chưa đầy đủ theo đúng yêu cầu (ví dụ: số liệu tài sản công, số liệu giao dịch nội bộ,…); thời gian triển khai gấp (sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống Tổng KTNN hoàn chỉnh thì thời gian tổng hợp, lập BCTCNN không còn nhiều) theo tiến độ quy định trong Luật, Nghị định; do đó chỉ trong một thời gian ngắn nhưng khối lượng công việc phải triển khai là rất lớn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phòng KTNN đã giao cho công chức có nhiều kinh nghiệm trong công tác lập báo cáo, chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn cũng như phối hợp tốt với Phòng Tổng hợp BCTCNN - Cục KTNN để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Năm 2020 là năm thứ 2 lập BCTCNN, để từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng công tác lập BCTCNN năm 2019, trên cơ sở kết quả và những bài học kinh nghiệm thu được từ công tác lập BCTCNN năm 2018, ngay từ đầu năm Phòng KTNN đã tham mưu Ban Lãnh đạo cơ quan triển khai một số công việc để chuẩn bị cho công tác lập BCTCNN năm 2019 đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Theo đó, đã có văn bản đề nghị cơ quan tài chính đồng cấp rà soát, cập nhật danh sách các ĐVSDNS có trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính năm 2019 trên địa bàn, gửi văn bản đến các ĐVSDNS để thông báo thời gian gửi báo cáo cũng như lưu ý một số nội dung ĐVSDNS cần kiểm tra trước khi gửi báo cáo như: tính cân đối, hợp lý của báo cáo, tính phù hợp giữa các chỉ tiêu…

          Kế toán viên đang tiếp nhận, kiểm tra báo cáo đầu vào của các ĐVSDNS

Để BCTCNN đạt chất lượng tốt, cung cấp bức tranh tài chính nhà nước tổng thể của địa phương, hỗ trợ các cấp chính quyền quản lý điều hành ngân sách, tài chính công hiệu quả và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế địa phương đòi hỏi thông tin báo cáo đầu vào của từng ĐVSDNS phải đạt yêu cầu. Do đó, khi nhận được báo cáo của các ĐVSDNS, Phòng KTNN kịp thời rà soát, kiểm tra thông tin báo cáo, khi có những nội dung cần làm rõ sẽ phản hồi để ĐVSDNS hoàn thiện và gửi lại báo cáo theo quy định, ngoài ra còn tìm hiểu nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của các đơn vị dự toán cấp I để kịp thời hỗ trợ cho ĐVSDNS.

Trong thời gian tới, Phòng KTNN - KBNN Ninh Thuận tiếp tục đôn đốc các ĐVSDNS nhanh chóng gửi báo cáo đúng thời hạn để tổng hợp đồng thời chủ động nghiên cứu Nghị định số 25/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của KBNN để công tác lập BCTCNN tại địa phương ngày càng tốt hơn./.

                                           Trần Thị Khánh Trinh

                                  (Phònng KTNN- KBNN Ninh Thuận)

Trần Thị Khánh Trinh 
Tin đã đưa