Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Nâng cao chất lượng phục vụ của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận- Nhìn từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước. 
12/09/2020 
 

Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp có thời hạn giải quyết đối với khoản thanh toán (gồm thanh toán trực tiếp và thanh toán tạm ứng) như sau: “Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của đơn vị sử dụng NSNN.”

Qua đánh giá 8 tháng đầu năm 2020, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực chi NSNN đạt rất tốt. 100% hồ sơ, chứng từ hợp lý, hợp pháp đều được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn quy định; không có hồ sơ, chứng từ giải quyết trễ hạn hoặc chậm giải quyết mà không rõ nguyên nhân. Riêng lĩnh vực chi thường xuyên có khối lượng công việc hàng ngày rất lớn, áp lực cho từng vị trí giao dịch viên, nhất là thời điểm đầu tháng đồng loạt chi lương, tuy nhiên theo báo cáo của Phòng Kế toán Nhà nước và KBNN huyện, hầu hết hồ sơ, chứng từ trong lĩnh vực chi thường xuyên được đơn vị giao dịch gửi trên Cổng dịch vụ công trực tuyến KBNN mức độ 4 (DVC) đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc, rất ít trường hợp chứng từ DVC tồn đọng sang ngày hôm sau, quá trình xử lý gặp trường hợp hết giờ thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ xử lý tạm treo lại đầu ngày hôm sau tiếp tục thanh toán (*). Như vậy, với kết quả giải quyết TTHC được đánh giá trên đây, có nhiều hồ sơ, chứng từ thanh toán (thanh toán trực tiếp và thanh toán tạm ứng) trên DVC được các đơn vị tiếp nhận và giải quyết chỉ trong 01 ngày làm việc; đối chiếu với quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP nêu trên (theo quy định thời gian giải quyết tối đa là 2 ngày làm việc) thì được xem là giải quyết trước thời hạn.

Giao dịch viên đang tiếp nhận kiểm soát hồ sơ, chứng từ đơn vị sử dụng NSNN gửi trên DVC

Giao dịch viên đang tiếp nhận kiểm soát hồ sơ, chứng từ đơn vị sử dụng NSNN gửi trên DVC

Có thể nói việc áp dụng DVC trong giao dịch chi NSNN luôn mang lại kết quả hết sức tích cực ở tất cả các khâu, đặc biệt là trong lĩnh vực giải quyết nhu cầu chi thường xuyên từ NSNN. Đối với Chủ tài khoản đơn vị sử dụng NSNN luôn theo dõi và nắm bắt được công tác tài chính - ngân sách của đơn vị mình và tình hình hồ sơ chứng từ đã gửi qua DVC, không còn xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ chứng từ mà không rõ nguyên nhân hoặc hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc nhiều ngày nhưng chưa nhận được kết quả giải quyết; đối với Kho bạc chính là đề cao tinh thần và thái độ trách nhiệm của từng vị trí công chức tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ, chứng từ, Ban Lãnh đạo luôn theo sát và giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ chứng từ của giao dịch viên và lãnh đạo cấp trung gian (lãnh đạo phòng/ kế toán trưởng).

Kết quả giải quyết hồ sơ chứng từ DVC như đã đánh giá trên đây cho thấy tính ưu việt của DVC trong giai đoạn hiện nay: công khai và minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, chất lượng và hiệu quả, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 hạn chế tiếp xúc giao dịch trực tiếp.

Quang cảnh khu vực giao dịch với khách hàng tại Phòng Kế toán Nhà nước - KBNN Ninh Thuận, trong điều kiện đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch qua DVC đạt xấp xỉ 97% (Ảnh chụp trong giờ làm việc ngày 10/9/2020, cao điểm giải quyết nhu cầu chi lương đầu tháng, tuy nhiên không có khách hàng).

Quang cảnh khu vực giao dịch với khách hàng tại Phòng Kế toán Nhà nước - KBNN Ninh Thuận, trong điều kiện đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch qua DVC đạt xấp xỉ 97% (Ảnh chụp trong giờ làm việc ngày 10/9/2020, cao điểm giải quyết nhu cầu chi lương đầu tháng, tuy nhiên không có khách hàng).

Bên cạnh đó, kết quả trên thể hiện từng vị trí giao dịch viên của các đơn vị KBNN luôn có tinh thần trách nhiệm cao, trách nhiệm đến cùng đối với hồ sơ, chứng từ của đơn vị giao dịch gửi đến, tiếp nhận và giải quyết ngay khi nhận được đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ, nhanh chóng thanh toán chuyển trả đơn vị thụ hưởng là doanh nghiệp – nhà thầu cung ứng hàng hóa dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, “ghi điểm” đánh giá sự hài lòng của các đơn vị giao dịch đối với KBNN./.

(*) Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện từ liên ngân hàng Quốc giaquy định thời điểm ngừng nhận lệnh thanh toán đối với lệnh thanh toán giá trị thấp (chứng từ có giá trị thanh toán dưới 500 triệu đồng) là 16 giờ đối với ngày làm việc bình thường và 17 giờ đối với 02 ngày làm việc cuối tháng; ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ của ngày làm việc bình thường và 17 giờ 45 phút đối với 02 ngày làm việc cuối tháng.

Bắc Hà - Văn Phòng 
Tin đã đưa