Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Một số tính năng mới của chương trình phần mềm “Hệ thống thông tin Quản lý xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Kho bạc nhà nước - Phiên bản 2.0” được triển khai áp dụng tại Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận. 
02/08/2020 
 

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận giao cho Phòng Thanh tra-Kiểm tra chủ trì nâng cấp và triển khai sử dụng chương trình phần mềm “Hệ thống thông tin Quản lý xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Kho bạc nhà nước” theo các quy định mới của Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng dẫn quy trình xử phạt vi phạm hành chính của Kho bạc Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Công văn số 2682/KBNN-THPC ngày 25/5/2020 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 87/2019/TT-BTC, Chương trình phần mềm “Hệ thống thông tin Quản lý xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Kho bạc nhà nước - Phiên bản 2.0” được nâng cấp trên cơ sở Phiên bản 1.0 theo Đề tài đã được Hội đồng Khoa học Kho bạc Nhà nước nghiệm thu công nhận năm 2017.

Về giao diện người sử dụng, thao tác trên phần mềm cơ bản vẫn giữ nguyên so với phiên bản cũ và có bổ sung một số tính năng mới tiện ích hơn, điển hình: về quy trình tạo hồ sơ đề nghị xử phạt; tiếp nhận, tạo hồ sơ đề xuất; phê duyệt hồ sơ đề nghị; đề xuất xử lý vụ việc vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với từng trường hợp như Biên bản vi phạm hành chính do Kho bạc Nhà nước huyện lập, Biên bản vi phạm hành chính do các phòng nghiệp vụ lập hoặc Biên bản vi phạm hành chính do Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh ra quyết định thành lập; kết xuất theo quy định mới về mẫu biểu Biên bản vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, chương trình phần mềm còn tích hợp bản nâng cấp “Sổ tay Nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước - Phiên bản 2.0”.

Giao diện của chương trình phần mềm

Chương trình phần mềm phát hành với đầy đủ tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng, tài liệu đào tạo, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ trên hệ thống. Các tài liệu này người sử dụng có thể tải về sau khi đăng nhập vào chương trình tại địa chỉ http://10.45.97.19/xuphathanhchinh.

Ngày 15/7/2020, Phòng Thanh tra – Kiểm tra đã tham mưu Lãnh đạo cơ quan ký ban hành văn bản triển khai sử dụng chính thức chương trình “Hệ thống thông tin Quản lý xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Kho bạc nhà nước - Phiên bản 2.0” (công văn số 1599/KBNT-TTKT). Việc sử dụng chương trình phần mềm - phiên bản nâng cấp sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xử phạt vi phạm hành chính của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, hạn chế sai sót, đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính thực hiện đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như: Soạn thảo văn bản dùng trong xử phạt đối với mẫu Biên bản vi phạm hành chính, mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Xác định chính xác hành vi vi phạm, mức độ vi phạm của đối tượng bị xử phạt, mức tiền phạt, biện pháp khắc phục hận quả; Theo dõi, cập nhật kịp thời tình trạng thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành; Quản lý tập trung hồ sơ dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên toàn địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo kịp thời công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Công chức phòng Thanh tra-Kiểm tra thao tác sử dụng phần mềm

Mai Ngọc Kham - P.TTKT 
Tin đã đưa