Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc nhà nước Ninh Thuận triển khai mô hình giao dịch viên chuyên sâu trong tiếp nhận, giải quyết chứng từ chi thường xuyên và chi đầu tư 
30/06/2020 
 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20-1-2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước, cùng với toàn Hệ thống Kho bạc nhà nước, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tiến hành triển khai mô hình giao dịch viên chuyên sâu đối với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 1-7-2020, Phòng Kế toán nhà nước thuộc Kho bạc nhà nước Ninh Thuận sẽ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết mọi hồ sơ, chứng từ thanh toán các khoản chi thường xuyên, nguồn sự nghiệp không có tính chất đầu tư, kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc dự toán chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia được giao toàn bộ dự toán chi thường xuyên, tài khoản tiền gửi liên quan đến dự toán chi thường xuyên, tài khoản tiền gửi tạm thu, tạm giữ và tài khoản tiền gửi khác … Phòng Kiểm soát chi thuộc Kho bạc nhà nước Ninh Thuận sẽ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết mọi hồ sơ, chứng từ thanh toán các khoản chi đầu tư, các dự án công trình có nhiều nguồn vốn, chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều nguồn vốn, tài khoản tiền gửi liên quan đến chi đầu tư, chi bồi thường giải phóng mặt bằng, các khoản vay nợ, các Ban quản lý dự án…

Việc triển khai mô hình giao dịch viên chuyên sâu tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh được đúc kết từ kết quả gần 3 năm thực hiện Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi (từ ngày 1/10/2017 đến ngày 30/6/2020), nhằm chuyên môn hóa hoạt động giao dịch chi ngân sách nhà nước phục vụ nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư của đơn vị sử dụng ngân sách. Đây chính là bước chuyển mạnh mẽ trong điều kiện Hệ thống Kho bạc nhà nước đang dần hoàn thành các công việc còn lại của kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, tạo tiền đề tiếp tục xây dựng lộ trình cải cách hành chính những năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Bắc Hà (nguồn NTO) 
Tin đã đưa
(04/01)
(30/12)
(25/12)
(25/12)
(25/12)
(24/12)
(24/12)
(08/12)
(07/12)
(27/11)