Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà nước vinh dự có công chức nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc 
16/11/2020 
 

Vừa qua, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã tiếp thân mật 56 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII, năm 2020. Kho bạc Nhà nước vinh dự có chị Vũ Nguyệt Vân, một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu được nhận Giải thưởng này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu.

Đây là Giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh, khen thưởng các cá nhân là những tấm gương cán bộ, công chức, viên chức có giải pháp, mô hình, cách làm hay với nhiều sáng kiến thiết thực, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, mang lại hiệu quả trong công tác, góp phần đẩy mạnh các chương trình công tác Đoàn và phong trào trong khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Vào ngành từ năm 2013 đến nay, chị Vũ Nguyệt Vân, chuyên viên Vụ Tổng hợp - Pháp chế, KBNN được đánh giá là một trong số công chức trẻ nhiệt huyết với công việc và luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại đơn vị công tác, chị Vân được giao tham gia rà soát, đánh giá, trình Lãnh đạo KBNN và các cấp có thẩm quyền về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước, quản lý ngân quỹ...

Bên cạnh đó, chị Vũ Nguyệt Vân đóng góp nhiều ý tưởng, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Không chỉ là công chức có chuyên môn giỏi, Vũ Nguyệt Vân còn là một đoàn viên thanh niên nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan KBNN và ngành tài chính.

Chị Vũ Nguyệt Vân (trang phục áo dài trắng trong ảnh) vinh dự nhận Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2020.

Với những sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, Vũ Nguyệt Vân đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua cũng như bằng khen, giấy khen, xứng đáng được Trung ương Đoàn lựa trọn là một trong 56 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc được tuyên dương và nhận Giải thưởng cao quý này. Xứng đáng là những tấm gương cho đoàn viên thanh niên toàn hệ thống KBNN tiếp tục phấn đấu, noi theo, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, của tuổi trẻ KBNN./.

Nguồn - KBNN