Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại đơn vị 
25/01/2021 
 

Công tác bảo vệ bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong đơn vị luôn là một nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, ngoài việc tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thuận Bắc đặc biệt quan tâm đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nói chung và công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại đơn vị; kịp thời đề ra các giải pháp, hình thức và chỉ đạo các hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn về ANTT. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt học tập các Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nội dung, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến toàn thể công chức, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh chống lại các hành vi sai trái, chống phá cách mạng; nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Chi bộ, KBNN Thuận Bắc đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, cụ thể: Phương án bảo vệ; Phương án điều chuyển tiền, ấn chỉ đặc biệt; Lịch trực bảo vệ cơ quan ngày thường và ngày nghỉ lễ, tết; hàng năm,thực hiện đăng ký Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; từng công chức thực hiện ký cam kết chấp hành nội quy, quy chế và trách nhiệm công vụ, về thực hiện phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; đăng ký tập huấn cán bộ DQTV; kiện toàn Tiểu đội trưởng và đội tự vệ KBNN Thuận Bắc;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 09/12/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc phối hợp với Công an huyện Thuận Bắc tổ chức ký kết Quy chế phối hợp số 554/QCPH-KBTB-CATB 29/5/2015 về công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản tại Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc.

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức rà soát, bổ sung phương án bảo vệ và phương án phòng cháy, chữa cháy, đã xây dựng kế hoạch ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Điểm đáng chú ý trong năm qua là việc quan tâm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý của lực lượng bảo vệ chuyên trách nói riêng và của đội ngũ công chức nói chung, thông qua công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ. Đơn vị đã cử công chức bảo vệ chuyên trách tham gia các lớp bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng bảo vệ cơ quan và huấn luyện về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ do Công an huyện tổ chức.

Công tác phòng, chống cháy, nổ: Rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy; Đội phòng cháy và chữa cháy. Phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại địa phương để xây dựng, bổ sung phương án PCCC tại chỗ với phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ); thực tập phương án PCCC, bảo dưỡng sửa chữa và bổ sung kịp thời hệ thống PCCC tại đơn vị. Định kỳ hàng năm, Công an huyện Thuận Bắc thực hiện kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị. Thông qua công tác kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong công tác PCCC nhằm đảm bảo an toàn tiền và tài sản của nhà nước. Cùng với công tác kiểm tra của Công an huyện Thuận Bắc, KBNN Thuận Bắc đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy; tất cả công chức trong đơn vị đều tham gia tập huấn kiến thức cơ bản về công tác PCCC, yêu cầu công chức tuyệt đối chấp hành nghiêm nội quy về phòng chống cháy nổ trong đơn vị; tính đến thời điểm này chưa để xảy ra vụ việc cháy nổ tại đơn vị.

Tập huấn về công tác PCCC

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, Chương trình hành động số 108-CTr/TU, từng công chức, đảng viên luôn nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, kiên định rạch ròi trong sáng, không dao động, lung lạc trước mọi cám dỗ của đồng tiền, nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của mình trong việc đảm bảo an ninh an toàn tiền và tài sản của đơn vị được đặt lên hàng đầu và là mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Công chức, đảng viên trong đơn vị tham gia đầy đủ các lớp học tập về Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động bảo vệ cơ quan trong các dịp lễ, tết góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương; thường xuyên phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an đăng ký cho công chức làm công tác bảo vệ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ bảo vệ, ngoài ra còn có một tiểu đội tự vệ phối hợp cùng tổ bảo vệ chuyên trách tăng cường trực các ngày cao điểm, các ngày lễ, tết , đại hội các cấp. Phối hợp với Công an huyện xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu phòng chống các tình huống đột nhập, gây rối, cướp giật tại quầy giao dịch. Tổ chức thực hành các tình huống theo phương án đề ra nhằm rút kinh nghiệm, tìm ra những thiếu sót có phương án khắc phục ngay trong công tác bảo vệ mục tiêu.

Lãnh đạo KBNN Thuận Bắc nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019

Tại Hội nghị tổng kết để đánh giá thực trạng tình hình và kết quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác đảm bảo TTATGT năm 2020 và đề ra phương hướng công tác trọng tâm năm 2021, KBNN Thuận Bắc vinh dự được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương cho 01 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ;  Giám đốc Công tỉnh Ninh Thuận tặng Giấy khen cho 01 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019./.

Công Trinh-GĐ KBTB 
Tin đã đưa