Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc sẵn sàng cho công tác giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2021 
18/02/2021 
 
Năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thuận Bắc tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Để thực hiện mục tiêu này, KBNN Thuận Bắc đã đưa ra nhiều giải pháp, chủ động phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu gửi hồ sơ đến Kho bạc để được thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 99,18% kế hoạch năm 2020

Triển khai các nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu  chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2020, trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời tiết nắng hạn đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, công trình. Năm 2020, huyện Thuận Bắc được phân bổ kế hoạch vốn hơn 130 tỷ đồng, trong đó 127 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2020 và hơn 3 tỷ đồng vốn năm 2019 chuyển sang. Tính đến ngày 31/01/2021, KBNN Thuận Bắc đã giải ngân trên 129 tỷ đồng đạt 99,18% tổng mức vốn kế hoạch giao.

Đóng góp vào thành công chung trong công tác giải ngân vốn đầu tư của KBNN Thuận Bắc năm 2020, một số chủ đầu tư, Ban QLDA đạt kết quả giải ngân cao đã rất nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, với Kho bạc xử lý các khó khăn vướng mắc như: Ban QLDA đầu tư huyện Thuận Bắc trong xử lý về công tác giải phóng mặt bằng của dự án Các tuyến đường giao thông nông thôn huyện Thuận Bắc đảm bảo đến cuối ngày 31/01/2021 đưa công trình đi vào sử dụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tổng số giải ngân vốn kế hoạch năm 2020, phần tạm ứng các hợp đồng còn chiếm tỷ trọng lớn, một số chủ đầu tư triển khai dự án giải ngân kế hoạch còn chậm, đã có khối lượng hoàn thành nhưng chưa xúc tiến công tác nghiệm thu, hoàn tất hồ sơ trong vòng 04 ngày làm việc gửi Kho bạc để được kiểm soát thanh toán. Trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch vẫn còn một số bất cập như: Xây dựng nhu cầu kế hoạch vốn đối với từng dự án chưa sát với thực tế triển khai thực hiện về tiến độ; chưa kịp thời triển khai nhập dự toán, phân bổ kế hoạch chi tiết ngay sau khi khi được giao kế hoạch năm; chưa đề xuất điều chỉnh kế hoạch kịp thời với từng dự án cho phù hợp với tiến độ triển khai thực tế,…

Công trình Các tuyến đường giao thông nông thôn huyện Thuận Bắc 

hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020

Phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021

Năm 2021, KBNN Thuận Bắc đặt mục tiêu phấn đấu luôn ở tóp đầu trong tỉnh về thực hiện giải ngân giải ngân vốn đầu tư công. Để thực hiện được mục tiêu này, KBNN Thuận Bắc đã bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Ninh Thuận,…chỉ đạo công chức phụ trách kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, thực hiện kiểm soát thanh toán các dự án đầu tư XDCB đảm bảo theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công.

          Kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân đầu tư của từng dự án theo đúng thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo xin ý kiến KBNN tỉnh cho ý kiến chỉ đạo trước khi giải quyết.

          Phối hợp với chủ đầu tư, Ban QLDA đầu tư huyện đầy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi hồ sơ đến Kho bạc để được kiểm soát thanh toán. Thực hiện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; định kỳ vào sáng thứ hai hàng tuần phải có số liệu báo cáo kết quả giải ngân các dự án và những khó khăn, vướng mắc cho Lãnh đạo UBND huyện.

Công Trinh-GĐ KBTB 
Tin đã đưa