Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc: Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính 
14/06/2015 
Cán bộ KBNN Thuận Bắc giải quyết hồ sơ với khách hàng.
Xác định chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Kho bạc Nhà nước cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát tốt các nghiệp vụ thu, chi ngân sách Nhà nước theo quy định; giúp cho các cấp chính quyền địa phương chủ động điều hành quỹ ngân sách của cấp mình đạt hiệu quả.

Đối với công tác chi, Kho bạc thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đúng các quy định của Nhà nước, của địa phương (chế độ mua sắm tài sản, chế độ hội nghị…); chấp hành đúng quy định của Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt theo Quy định tại TT164/2011/TT-BTC; các khoản thanh toán tiền lương, phụ cấp lương cho cán bộ, công chức, mua sắm tài sản, vật tư, văn phòng phẩm của các cơ quan, đơn vị được Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp cho người thụ hưởng. Thực hiện công khai, đầy đủ các quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc để các cơ quan, đơn vị khách hàng biết để phối hợp thực hiện. Giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi, rút ngắn được thời gian đáng kể cho các đơn vị giao dịch, không gây phiền hà, ách tắc công việc cho khách hàng, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giao dịch. Chỉ tính trong năm 2014và 4 tháng đầu năm 2015, Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc tiếp nhận 33.454 hồ sơ (trong đó kế toán 31.986 hồ sơ; tổng hợp 1.468 hồ sơ), giải quyết đúng hẹn 33.454 hồ sơ, không để hồ sơ tồn động hoặc sai quy định.

Đạt được những kết quả trên, Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, gắn với việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc. Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, quản lý an toàn tiền, tài sản và các nguồn vốn trong thanh toán, đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nguồn từ Báo điện tử Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(14/08)
(13/08)
(12/08)
(10/08)
(10/08)
(05/08)
(27/07)
(17/07)
(17/07)
(12/06)