Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tổ chức làm việc các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021 để tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ thanh toán các nguồn vốn đầu tư công năm 2020. 
07/12/2020 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tổ chức làm việc các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021 để tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ thanh toán các nguồn vốn đầu tư XDCB.

Đây được xem là một trong những biện pháp của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận trong việc tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và giảm áp lực những ngày cuối năm. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án để góp phần hoàn thành chỉ tiêu cam kết giải ngân năm 2020.


Quá trình thực hiện, đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án liên hệ trực tiếp với Phòng Kiểm soát chi, số điện thoại 0259.3921811 để phối hợp.
Phòng Kiểm soát chi KBNN Ninh Thuận.