Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tham dự lớp tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức công vụ 
04/11/2020 
 

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức lớp tập huấn tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức công vụ theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Minh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ tham dự và trình bày nội dung kiến thức pháp luật về Phòng chống tham nhũng.

Tham dự tại điểm cầu Ninh Thuận, có Ban Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận và 56 công chức nghiệp vụ của các KBNN huyện và các Phòng, Văn phòng thuộc KBNN tỉnh.

Chỉ trong 01 buổi, cán bộ công chức tham gia lớp tập huấn được nghe nhiều nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 do đồng chí Đinh Văn Minh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ trình bày. Nội dung tập huấn thực sự hữu ích, giúp cho mỗi cán bộ công chức nhận diện để phòng ngừa tham nhũng một cách hiệu quả, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn./.

Bắc Hà