Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tham dự lớp tập huấn chế độ Kế toán Nhà nước và lập, phân tích báo cáo tài chính nhà nước. 
14/10/2020 
 

Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức lớp tập huấn chế độ Kế toán Nhà nước và lập, phân tích báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) theo hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Ninh Thuận, có Phó Giám đốc KBNN Ninh Thuận Huỳnh Thị Hà và 50 công chức nghiệp vụ của Phòng Kế toán Nhà nước, Phòng Kiểm soát chi và các KBNN huyện.

Chỉ trong 01 ngày, lực lượng công chức tiếp thu khối lượng kiến thức rất lớn do Cục Kế toán Nhà nước triển khai, thuộc 2 lĩnh vực: (1) chế độ nghiệp vụ kế toán nhà nước; (2) công tác lập BCTCNN.

Về chế độ kế toán nhà nước: Trọng tâm là Thông tư số 18/2020/TT-BTC, Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 và một số nội dung trọng tâm cần lưu ý trong công tác kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, khóa sổ quyết toán cuối năm...

Về công tác lập BCTCNN: Nội dung tập huấn giúp cho đội ngũ công chức làm công tác kế toán nắm được quy trình các bước lập BCTCNN cấp tỉnh, từ việc nhận báo cáo cung cấp thông tin tài chính từ đơn vị sử dụng ngân sách các cấp, nắm được các chỉ tiêu trên BCTCNN để phân tích và lập BCTCNN địa phương.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:

Qua tập huấn, vướng mắc của KBNN địa phương đã được Cục Kế toán Nhà nước giải đáp kịp thời; nội dung tập huấn giúp cho đội ngũ tác nghiệp ở Kho bạc cơ sở thống nhất cách hiểu, cách làm, cách hướng dẫn đơn vị sử dụng sách, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của Kho bạc trong giao dịch thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn./.

Bắc Hà