Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tăng cường các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền năm 2020. 
28/07/2020 
 
Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2020, KBNN Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 545/QĐ-KBNT ngày 31/01/2020 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2020 của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận. Trong đó, phân bổ chỉ tiêu viết tin bài cho các KBNN huyện, phòng nghiệp vụ và Văn phòng, nhằm thường xuyên thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của KBNN trên địa bàn tỉnh, huyện.

Đánh giá 6 tháng đầu năm 2020, số tin, bài được đăng là 49; trong đó: 03 bài viết được đăng trên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, 02 tin bài trên báo Ninh Thuận, 44 tin, bài được đăng trên mạng nội bộ và Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận. Để có kết quả trên là nhờ sự cộng tác của tất cả các đơn vị KBNN huyện, phòng nghiệp vụ, Văn phòng và các đoàn thể cơ quan đã tích cực nghiên cứu, tổng hợp và viết tin, bài.

Đến nay, tiến độ mới đạt được 40% chỉ tiêu năm 2020 được giao (49/122 tin, bài). Trong đó, có 1 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020 (Tổ Cộng tác viên: 3/2 bài, đạt 150%); 01 đơn vị đạt 70% (KBNN Ninh Phước); 03 đơn vị đạt xấp xỉ 50% (Phòng KTNN, Văn phòng, KBNN Thuận Bắc), 02 đơn vị đạt bằng mức bình quân chung của toàn tỉnh (Phòng TV-QT và KBNN Ninh Sơn); các đơn vị còn lại đạt thấp (file chi tiết đính kèm).

Thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-KBNT ngày 09/4/2020 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận về việc thành lập Tổ Cộng tác viên của Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, Cổng thông tin điện tử KBNN và Tổ biên tập trên Trang thông tin điện tử KBNN Ninh Thuận, các thành viên của 2 Tổ đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, giúp cho công tác phối hợp viết, biên tập và đăng tin, bài đạt hiệu quả hơn. (File đính kèm).

Thời gian tới, KBNN Ninh Thuận sẽ tổ chức tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng viết, xử lý tin, bài; "đánh thức" các ngòi bút sắc bén trong lực lượng công chức KBNN Ninh Thuận; và sẽ có nhiều hình thức biểu dương khen thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả có tin, bài nổi bật, phản ảnh chân thực và sinh động các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Để hoàn thành tổng chỉ tiêu năm của KBNN Ninh Thuận, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn nhiều (ít nhất 73 tin bài được đăng), đòi hỏi sự nỗ lực thật nhiều từ cơ sở, mỗi công chức nghiệp vụ cần mạnh dạn hơn để chuyển ngôn ngữ nói và công việc hàng ngày thành những ý tứ văn chương, góp phần chuyển tải chân thực thông tin về tất cả các mặt hoạt động Đảng - Chính quyền - Đoàn thể của KBNN Ninh Thuận đến với CBCC trong nội bộ cơ quan và các cơ quan bên ngoài được cập nhật thông tin về hoạt động của các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh nhà./.

HÌNH ẢNH MINH HỌA:

Lãnh đạo các đơn vị trong ngành Tài chính tỉnh Ninh Thuận động viên công tác cuối năm 2019.

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 Hình ảnh tập thể phòng Kiểm soát chi (trước khi chia tách) xếp theo hình MŨI TÀU.

Bắc Hà 
Tin đã đưa