Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận hiện thực hóa các biện pháp nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh khối sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2020 
12/08/2020 
 

Nhằm duy trì xếp hạng theo kết quả đánh giá năm 2019 được công bố, phấn đấu giữ vị trí trong tốp 3 đơn vị dẫn đầu khối sở, ban, ngành cấp tỉnh về kết quả đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, ban, ngành năm 2020 (DDCI 2020), ngày 12/6/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch số 1506/KH-KBNT về nâng cao chỉ số DDCI năm 2020 với 2 mục tiêu rõ ràng: Một là, Duy trì các chỉ số thành phần xếp vị trí từ 2-5 (Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí không chính thức; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Tính năng động và hiệu lực của hệ thống); Hai là, Cải thiện, tăng điểm số các chỉ số thành phần năm 2019 xếp vị trí thứ 9, 10, 15 (Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Thiết chế pháp lý; Vai trò người đứng đầu).

Theo phân công nhiệm vụ, từng đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Ninh Thuận thực hiện trách nhiệm chủ trì và phối hợp với nhau, từng bước nâng cao chất lượng thực thi công vụ trên cả hai mối quan hệ công vụ: đối nội (hoạt động nội bộ) và đối ngoại (giao dịch với tổ chức, cá nhân). Xét đến cùng, ở bất kỳ mối quan hệ công vụ nào, đều có sự tương tác với hoạt động của doanh nghiệp. Thể hiện ở chỗ:

Xét ở góc độ tương tác trực tiếp với doanh nghiệp: Chủ yếu được hình thành từ hoạt động nội bộ của Kho bạc thông qua mối quan hệ hợp đồng dân sự giữa Kho bạc (bên A) với doanh nghiệp (bên B) để thỏa thuận về mua - bán hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, được hình thành từ các hoạt động giao dịch ở lĩnh vực thu, nộp các khoản thu vào ngân sách nhà nước được tập trung quản lý qua Kho bạc Nhà nước. Từng đơn vị đều thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện, góp phần gia tăng mức độ tín nhệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với Kho bạc.

Xét ở góc độ tương tác gián tiếp với doanh nghiệp: Được hình thành chủ yếu từ hoạt động giao dịch giữa Kho bạc với các đơn vị giao dịch khi có nhu cầu sử dụng kinh phí để mua sắm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Khi đó, với chức năng nhiệm vụ được giao, Kho bạc thực hiện việc kiểm soát chi trên cơ sở hồ sơ, chứng từ theo đề nghị của đơn vị giao dịch (bên A) và chuyển trả kịp thời cho doanh nghiệp (bên B); hoàn thành việc giải quyết mối quan hệ dân sự giữa đơn vị giao dịch với doanh nghiệp. Đây là lĩnh vực hoạt động chủ yếu và thường xuyên, Kho bạc có mối quan hệ trực tiếp với đơn vị giao dịch để giải quyết lợi ích của doanh nghiệp. Bởi vậy, cần xúc tiến để áp dụng triệt để Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giao dịch chi qua Kho bạc, điều này góp phần gia tăng sự công khai, minh bạch trong quy trình xử lý, tác nghiệp theo trình tự hồ sơ đầy đủ thủ tục được gửi trước sẽ được tiếp nhận và giải quyết trước mà không có sự phân biệt hay ưu ái doanh nghiệp lớn hay nhỏ, có quen biết hay không; giải quyết trước hạn mà không chờ đến hạn mới giải quyết, theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”…

Xét đến cùng, sự tương tác dù là trực tiếp hay gián tiếp cũng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của khách hàng đối với Kho bạc. Đây là trách nhiệm của từng đơn vị, với vai trò chính thuộc về người đứng đầu lãnh đạo điều hành đơn vị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tóm tắt kết quả DDCI 2019 của KBNN Ninh Thuận - trách nhiệm của từng đơn vị năm 2020.

Trong điều kiện dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo tăng cường giao dịch không tiếp xúc thông qua việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của từng bộ, ngành trung ương và địa phương, dần đủ điều kiện tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, khuyến khích bộ máy quản lý nhà nước các cấp làm việc trên môi trường điện tử, trao đổi và chia sẻ thông tin thông qua nhiều ứng dụng khác nhau. Bởi vậy, đầu tiên và cuối cùng đều cần có sự xuất hiện của công tác truyền thông. Mặc dù đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, được xem như là hoạt động bổ trợ cho quá trình hoạt động chức năng chính của Kho bạc Nhà nước, nhưng không thể thiếu, không được xem nhẹ.

Thông qua các kênh thông tin chính thống: Cổng Thông tin điện tử của địa phương và Bộ, ngành trung ương, báo giấy, báo điện tử, hoạt động của Kho bạc tự khắc đến với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh. Và cốt lõi, phương tiện truyền thông chính thống là kênh công khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, giống như “cửa hàng tiện lợi” để khi doanh nghiệp cần quan tâm, họ sẽ tìm kiếm và lựa chọn thông tin hữu ích cho chính họ mà không phải đi đến cơ quan nhà nước để liên hệ.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, thời gian gần đây, các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Ninh Thuận rất quan tâm, thường xuyên viết và gửi tin bài phản ánh hoạt động của đơn vị mình, công khai thủ tục hành chính và quy trình nghiệp vụ liên quan… Đây là hoạt động nhằm đưa thông tin đến với đơn vị giao dịch và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng hiểu về Kho bạc hơn, có sự nhìn nhận thấu đáo và đánh giá cao về hình ảnh “Kho bạc phục vụ”.

Trên thực tế, việc xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số DDCI 2020 của KBNN Ninh Thuận là để hỗ trợ thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao đạt cả về chất lượng và tiến độ. Qua 2 tháng triển khai thực hiện, các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Ninh Thuận cơ bản thực hiện nhiệm vụ bảo đảm yêu cầu đặt ra, từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ và thái độ của đội ngũ công chức đối với tổ chức, cá nhân có quan hệ với Kho bạc; phát huy tính chủ động của các đơn vị tổ chức thực hiện nội dung công việc của từng chỉ số thành phần thuộc DDCI 2020, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020./.

Bắc Hà 
Tin đã đưa