Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn tiếp tục phát huy sáng kiến trong lĩnh vực kiểm soát chi qua chương trình dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi, nhanh chóng. 
10/08/2020 
 

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong công tác quản lý Ngân sách nhà nước; từ tháng 3/2020, KBNN Ninh Sơn bắt đầu triển khai DVCTT đến đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.

Qua 5 tháng triển khai, DVCTT đã phát huy được tính ưu việt và mang lại nhiều lợi ích hết sức thiết thực được Lãnh đạo Huyện đánh giá cao và các đơn vị sử dụng ngân sách tích cực phối hợp thực hiện. Đến nay KBNN Ninh Sơn đã triển khai đến 90/92 đơn vị tham gia và gửi chứng từ trên DVCTT, riêng trong tháng 7/2020, tỷ lệ chứng từ gửi và được giải quyết trên DVCTT đạt 92,3% tổng chứng từ giao dịch chi (1.638 chứng từ DVCTT/1.774 chứng từ).

Tuy nhiên, quá trình thực hiện DVCTT tại KBNN Ninh Sơn ở từng khâu tiếp nhận, xử lý - kiểm soát - phê duyệt cũng gặp phải một số khó khăn, bất cập: (1) việc phân loại chứng từ AP-GL; (2) màn hình tác nghiệp của các chức danh Kế toán trưởng (KTT) và lãnh đạo ở mục “Danh sách hồ sơ” trên chương trình DVCTT chỉ thể hiện các thông tin cột thứ tự, ngày tiếp nhận, người tiếp nhận, mã hồ sơ, tiêu đề, mã ĐVSDNS/DA,… đây là những cột mà KTT và lãnh đạo có thể vào chức năng tìm kiếm để lọc hồ sơ cần tìm nhưng không có cột “số tiền”. Ngoài ra, chứng từ in phục hồi là chứng từ của đơn vị lập với số ký hiệu, năm… Kho bạc chỉ thực hiện in phục hồi để thay thế chứng từ của đơn vị, do đó không có thông tin mã hồ sơ DVCTT của Kho bạc tiếp nhận khi thực hiện kiểm soát - phê duyệt, KTT và lãnh đạo mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm, đối chiếu giữa chứng từ giấy và chứng từ trên DVCTT để ký duyệt.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong quá trình nghiên cứu và tác nghiệp thực tế, KBNN Ninh Sơn đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến thiết thực tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý của các vị trí chức danh thực hiện quy trình kiểm soát chi được nhanh chóng và chính xác. Vừa qua, nhóm GDV (Trần Thị Mai và Võ Thị Hà Thu) đề xuất và báo cáo sáng kiến “Cách xử lý chứng từ trên dịch vụ công nhanh chóng hiệu quả, đảm bảo đúng thời gian quy định” được Hội đồng xét sáng kiến KBNN Ninh Thuận công nhận theo Quyết định số 1611/QD-KBNT ngày 23/7/2020 về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở Đợt 1 năm 2020.

Với những ý tưởng được đúc kết qua thực tế tác nghiệp, đội ngũ công chức KBNN Ninh Sơn tiếp tục có nhiều sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa được phát huy và áp dụng ngay vào các khâu xử lý công việc hàng ngày trên DVCTT. Nhân bài viết này, xin được trao đổi một số kinh nghiệm đã được áp dụng trong việc hỗ trợ các chức danh KTT, lãnh đạo tìm, đối chiếu nội dung chứng từ để kiểm soát - ký duyệt được nhanh chóng, chính xác, gồm các bước:

Bước 1. GDV chọn mã hồ sơ trên DVCTT (là mã hồ sơ do DVCTT tự sinh ra) để tiếp nhận. Sau khi kiểm tra, hoàn thiện thông tin chứng từ trên DVCTT, in phục hồi chứng từ giấy, GDV ghi mã số hồ sơ vào góc phải chứng từ giấy, đồng thời đệ trình chứng từ trên DVCTT và trình chứng từ giấy lên KTT và lãnh đạo.

GDV ghi mã số hồ sơ tự sinh trên DVCTT vào chứng từ giấy sau khi in phục hồi từ DVCTT

Bước 2. Căn cứ chứng từ giấy do GDV trình (đã ghi mã số hồ sơ DVCTT), KTT và lãnh đạo vào chức năng tìm kiếm theo mã GDV, sau đó đối chiếu mã số hồ sơ DVCTT đã ghi trên chứng từ giấy với mã số hồ sơ trên DVCTT để kiểm soát - phê duyệt theo thẩm quyền.

KTT và Lãnh đạo đối chiếu mã số trên chứng từ giấy và mã hồ sơ trên DVCTT để ký duyệt chứng từ

Thực hiện các bước trên giúp cho việc kiểm tra, kiểm soát, ký duyệt chứng từ của KTT và lãnh đạo được nhanh chóng, chính xác; góp phần trong việc giải quyết chứng từ hàng ngày được kịp thời, thanh toán cho đơn vị thụ hưởng.

Việc phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa không có gì “cao siêu” mà đơn giản là được hình thành từ ý tưởng nảy sinh trong công việc hàng ngày của từng đơn vị, từng cá nhân. Vậy nên, Ban lãnh đạo KBNN Ninh Sơn thường xuyên động viên, khích lệ đội ngũ công chức GDV tiếp tục có nhiều sáng kiến hữu ích, được chia sẻ và nhân rộng, tạo dựng phương pháp làm việc khoa học, tiết kiệm thời gian, chi phí của đơn vị và quan trọng là chất lượng công việc luôn bảo đảm hiệu quả./.


Hoà Phúc - Thị Mai 
Tin đã đưa
(17/12)
(16/12)
(26/10)
(22/10)
(20/10)
(12/10)
(14/08)
(13/08)
(12/08)
(10/08)