Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn - Ninh Thuận tổ chức nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ kiểm soát chi thường xuyên theo thông tư 62/2020/TT-BTC 
05/08/2020 
 
Năm 2020 là năm thứ 4 thực hiện Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015-QH13. Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều cơ chế chính sách tác động rất lớn đến lĩnh vực nghiệp vụ kiểm soát chi (KSC) của Kho bạc Nhà nước (KBNN) đòi hỏi mỗi giao dịch viên (GDV) thực hiện nhiệm vụ KSC của KBNN phải thường xuyên cập nhật những nội dung mới về công tác kiểm soát các khoản chi từ NSNN qua KBNN.

Chiều ngày 03/8/2020, Ban Giám đốc và toàn thể GDV KBNN Ninh Sơn tổ chức sinh hoạt trao đổi nghiệp vụ để thống nhất cách hiểu, phương pháp KSC thường xuyên theo Thông tư 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 06/8/2020, thay thế một số Thông tư quy định về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN trước đây.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Kế toán trưởng KBNN Ninh Sơn thông qua nội dung Thông tư 62/2020/TT-BTC và nêu lên những điểm mới, những điểm còn vướng mắc chưa thống nhất cần giải quyết để cùng nhau trao đổi, thảo luận.

Đ/c Nguyễn Thị Thuỷ - KTT KBNN Ninh Sơn trình bày Thông tư 62/2020/TT-BTC

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi, nhiều GDV đưa ra những nội dung còn chưa được hiểu rõ hoặc còn có nhiều cách hiểu khác nhau. Từ đó, các vấn đề được phân tích, bàn bạc kỹ lưỡng và Ban Giám đốc cho ý kiến kết luận.

Đ/c Võ Thị Hà Thu nêu các nội dung còn vướng mắc

Sau một buổi thảo luận tích cực, nhiều vấn đề đặt ra đã được làm rõ, GDV nắm được những điểm mới và đồng nhất phương thức thực hiện. Những vấn đề Ban Giám đốc chưa kết luận được thì xin ý kiến chỉ đạo của KBNN cấp trên.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Hoà Phúc - Giám đốc KBNN Ninh Sơn đã yêu cầu GDV tiếp tục nghiên cứu, nắm vững nội dung Thông tư 62/2020/TT-BTC và các văn bản chế độ mới có liên quan, thống nhất quan điểm, phương thức KSC để hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách rõ ràng, dễ hiểu nhất; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của KBNN trên địa bàn./.

 Lê Thị Minh Loan 
Tin đã đưa
(17/12)
(16/12)
(26/10)
(22/10)
(20/10)
(12/10)
(14/08)
(13/08)
(12/08)
(10/08)