Thông báo - Giấy mời KBNN
Thông báo - Giấy mời KBNN
Khảo sát mức độ hài lòng cuả Khách hàng năm 2020 
06/10/2020 
 

     Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận đã nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của các tổ chức, cá nhân. KBNN Ninh Thuận đã tiếp thu với tinh thần cầu thị và triển khai thực thi công vụ nhanh chóng, chính xác, kịp thời phục vụ khách hàng.

        Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn ngày một tốt hơn nữa, KBNN Ninh Thuận kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý, xây dựng về công tác phục vụ của Kho bạc trong năm 2020 bằng hình thức khảo sát trực tuyến tại địa chỉ sau: https://forms.gle/5U6qerN1DuNpV83h8   hoặc dùng điện thoại thông minh quét mã QRcode bên dưới:

 

       Thời hạn hoàn thành khảo sát trước ngày 18/10/2020. Trong quá trình thực hiện khảo sát nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ Ông Tống Hữu Hiếu – Phó Chánh Văn phòng (DĐ: 0943525340, email: hieuth@vst.gov.vn) để được hướng dẫn chi tiết. KBNN Ninh Thuận trân trọng tiếp thu tất cả ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị để xây dựng cơ quan ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn!