Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 
12/06/2020 
 

         Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước, ngày 26/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái đã ban hành công văn số 225/UBND-KT về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước (DVC), thống nhất chủ trương theo đề xuất của Kho bạc Nhà nước Bác Ái tổ chức triển khai DVC đến tất cả các đơn vị giao dịch trên địa bàn huyện kể từ ngày 01/3/2020.

          Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, KBNN Bác Ái đã chú trọng đến việc tuyên truyền cho các đơn vị giao dịch hiểu về DVC và hiệu quả của DVC mang lại; đăng bài tuyên truyền về sự cần thiết của việc triển khai thực hiện DVC trên cổng thông tin huyện Bác Ái; mỗi giao dịch viên của KBNN Bác Ái là một tuyên truyền viên chuyển tải thông tin về DVC đến từng đơn vị giao dịch. Bên cạnh đó, lãnh đạo KBNN Bác Ái luôn bám sát, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm lý khi các đơn vị giao dịch còn băn khoăn, e ngại về hiệu quả và tiện ích của DVC, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công tác giao dịch qua DVC được thông suốt.

          Bác Ái là huyện miền núi khó khăn của tỉnh Ninh Thuận, tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo địa phương và sự phối hợp rất chặt chẽ của các đơn vị giao dịch, công tác triển khai DVC tại KBNN Bác Ái đạt được kết quả cao và mang lại hiệu quả thiết thực góp phần vào công tác cải cách hành chính của huyện. Tính đến ngày 31/5/2020, KBNN Bác Ái đã triển khai DVC đến 76/78 đơn vị giao dịch (đạt 97,4%), còn 02 đơn vị không tham gia DVC do lãnh đạo và kế toán của đơn vị kiêm nhiệm, rất ít phát sinh giao dịch với Kho bạc, hiện đã có văn bản giải trình lý do không tham gia DVC gửi về KBNN Bác Ái. Như vậy, số đơn vị đã đăng ký tham gia thực hiện gửi hồ sơ, chứng từ qua DVC là 76/76 đơn vị (đạt 100%); số lượng hồ sơ, chứng từ được gửi qua DVC đạt bình quân 95% trên tổng số chứng từ giao dịch hằng ngày, việc gửi chứng từ giấy giao dịch trực tiếp tại Kho bạc chủ yếu trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư.


Công chức KBNN Bác Ái đang kiểm tra, xử lý hồ sơ của đơn vị giao dịch trên DVC

Kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái đang tác nghiệp trên DVC

Thủ trưởng đơn vị thực hiện phê duyệt chứng từ trên DVC

         Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau: (1) Một số đơn vị giao dịch chưa được trang bị máy Scan; (2) có thời điểm đường truyền chậm, chưa ổn định dẫn đến quá trình xử lý hồ sơ, chứng từ chi của đơn vị giao dịch qua DVC phát sinh lỗi, đặc biệt vào các thời điểm giao dịch đầu tháng có số lượng hồ sơ, chứng từ giao dịch nhiều; (3) một số mẫu chứng từ chưa được cập nhật kịp thời (giấy rút tiền mặt); (4) số lượng dòng trên một giấy rút bị khống chế nên đơn vị phải lập nhiều chứng từ để thanh toán (chứng từ chi lương của các xã có nhiều mã chương, mã ngành); (5) đơn vị giao dịch vẫn phải đến Kho bạc lấy bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng đã gửi kèm hồ sơ kiểm soát chi trên chương trình DVC có xác nhận của KBNN nơi giao dịch mang sang ngân hàng để làm cơ sở cho ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của đơn vị vào tài khoản thanh toán của từng đối tượng thụ hưởng (chưa thực hiện được việc truy cập vào cổng trao đổi dữ liệu điện tử để in mẫu 09 theo Thông tư số 136/2018/TT-BTC).

           Xuất phát từ thực tế triển khai tại đơn vị, để nâng cao hiệu quả của DVC trong thời gian tới, KBNN Bác Ái đề xuất một số giải pháp sau: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự tiết kiệm - thuận tiện - an toàn - hiệu quả và minh bạch khi sử dụng DVC; (2) KBNN cần nâng cấp tốc độ xử lý, ổn định đường truyền của DVC, giao diện qua Tabmis; (3) Bổ sung các chức năng sắp xếp hồ sơ tiếp nhận theo từng đơn vị giao dịch và mã giao dịch viên để tạo thuận lợi hơn trong công tác phê duyệt chứng hồ sơ, chứng từ chi; bổ sung thêm trường giá trị số tiền để khi Giao dịch viên tra cứu lại hồ sơ giao dịch của từng đơn vị sẽ dễ dàng hơn; (4) Cập nhật đầy đủ các mẫu biểu chứng từ theo bộ thủ tục hành chính lĩnh vực KBNN; (5) KBNN sớm triển khai cổng trao đổi dữ liệu điện tử theo Thông tư 136/2018/TT-BTC nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, mang lại hiệu quả cao, gia tăng tiện ích cho người dùng DVC đơn vị giao dịch và KBNN.

           Với kết quả triển khai thành công DVC tại huyện miền núi Bác Ái, góp phần tăng tính minh bạch trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, chứng từ chi NSNN, thời gian tới KBNN Bác Ái tin rằng DVC sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn./.

Ngọc Tú - KBNN Bác Ái