Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kết quả bước đầu triển khai sử dụng Dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Ninh Hải 
04/05/2020 
 
         Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ (NĐ11) về việc Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN có hiệu lực từ ngày 16/3/2020. Theo lộ trình, KBNN cấp huyện phải hoàn thành việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN mức độ 4 đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách (trừ khối An ninh –Quốc phòng) trong năm 2020. 

Được sự chỉ đạo của KBNN Ninh Thuận, KBNN Ninh Hải chủ động xác định đây là mục tiêu hành động là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 đẩy nhanh tiến độ,  góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. KBNN Ninh Hải đã tuyên truyền đến toàn Đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) về hiệu quả mang lại khi sử dụng DVCTT và đồng thời tham mưu UBND huyện Ninh Hải có văn bản gửi trực tiếp đến các ĐVSDNS trên địa bàn huyện.

Đến nay, qua 01 tháng triển khai DVCTT trên địa bàn huyện Ninh Hải  đã có 78/87 đơn vị tham gia đăng ký thành công và có 78 đơn vị kê khai gửi hồ sơ chứng từ giao dịch thanh toán qua DVCTT đạt kết quả 100% giao dịch thanh toán qua DVCTT.


H1: Các giao dịch viên đang giao dịch trên DVC

Sau một thời gian triển khai sử dụng, ngoài những lợi ích và hiệu quả mang lại khi sử dụng dịch vụ, đến thời điểm này đơn vị nhận thấy còn có một số khó khăn vướng mắc như sau:

- Khi rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc hoặc Ngân hàng, các đơn vị giao dịch phải dùng mẫu chứng từ Ủy nhiệm chi mẫu số 16C1 ký hiệu C4-02a/KB (Ban hành theo NĐ11), nhưng hiện nay trên chương trình DVCTT chưa cập nhật  mẫu này, nên các ĐVSDNS vẫn dùng mẫu Giấy rút tiền mặt tại Kho bạc (Ngân hàng) mẫu số C4-09/KB (Ban hành theo TT 77/2017/TT-BTC).

- Sau khi lãnh đạo đơn vị phê duyệt xong trên chương trình DVCTT, giao dịch viên chạy giao diện để đồng bộ sang Tabmis. Tuy nhiên, đôi khi có những bút toán báo lỗi, không sang được Tabmis, nhưng trên chương trình DVCTT không báo lỗi . Điều này gây khó khăn cho giao dịch viên trong việc dò tìm lỗi (Chương, loại khoản, thiếu dự toán, thiếu quỹ…).

- Đối với chi ngân sách xã: Khi chạy giao diện từ DVCTT sang Tabmis, chương trình không kiểm soát tồn quỹ ngân sách, đến khi giao dịch viên áp thanh toán thì chương trình Tabmis mới báo lỗi (nếu thiếu tồn quỹ ngân sách) khi đó phải hủy thanh toán trên Tabmis đồng thời Kế toán trưởng từ chối gửi báo nợ cho đơn vị. Điều này dễ gây nhầm lẫn giữa 2 chương trình tabmis và DVCTT. Dẫn đến gây khó khăn trong công tác đối chiếu.

- Trên chương trình DVC KBNN  hiện nay luồng phê duyệt bút toán từ KTT lên thẳng lãnh đạo đơn vị (Giám đốc và Phó Giám đốc) chưa có chức năng phân luồng các bút toán mà KTT đã phê duyệt lên lãnh đạo phụ trách, điều này gây khó khăn, mất thời gian và dễ nhầm lẫn khi lãnh đạo phải tìm từng bút toán mình phụ trách để phê duyệt.

- Qua khảo sát, nắm bắt tình hình thì tại đơn vị sử dụng ngân sách hạ tầng truyền thông, đường truyền còn chậm, đơn vị thường xuyên không truy cập vào DVCTT được. Và đôi khi KBNN đã phê duyệt báo nợ chuyển trả chứng từ nhưng tại đơn vị chưa nhận được trong ngày.


H2: Các Giao dịch viên đang tác nghiệp trên chương trình DVCTT

Để phát huy những thành quả đạt được trong triển khai DVCTT thời gian qua, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, KBNN Ninh Hải kiến nghị và đóng góp một số nội dung để chương trình ngày một hoàn thiện hơn như sau:

- Đối với các cấp chính quyền địa phương: từng bước nâng cấp hạ tầng truyền thông, đảm bảo đồng bộ để đường truyền thông suốt và ổn định. Rà soát cấp kinh phí cho các ĐVSDNS nhà nước có nhu cầu trang bị máy Scan, đăng ký thêm chữ ký số đối với các chức danh ủy quyền chủ tài khoản và uỷ quyền Kế toán trưởng, nâng cấp cấu hình máy tính...

          - KBNN cấp trên:

+ Nâng cấp, bổ sung thêm mẫu biểu chứng từ còn thiếu kể cả các biểu mẫu đăng ký mẫu dấu và chữ ký. Cập nhật thêm chức năng phân luồng để khi KTT phê duyệt bút toán thì sẽ tự động truyền đến lãnh đạo phụ trách. Đồng thời có chức năng kiểm soát tồn quỹ ngân sách xã (theo hướng khi giao diện nếu thiếu tồn quỹ NS thì bút toán không sang được tabmis, báo lỗi trực tiếp trên DVCTT).

+ Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về Giao dịch điện tử, năng lực tác nghiệp thành thạo trên DVCTT cho đội ngũ công chức giao dịch viên.

- Đối với Đơn vị sử dụng ngân sách: Tăng cường nhận thức tính bảo mật của chứng thư số được cung cấp, tránh tình trạng bị lạm dụng. Đẩy mạnh sử dụng dịch công vụ nhất là một số ĐVSDNS vẫn còn e ngại, không muốn thay đổi thói quen cũ (lập chứng từ giấy, giao dịch trực tiếp với Kho bạc).

- Đối với CBCC trong đơn vị:

+ Từng giao dịch viên luôn sâu sát đơn vị được phân công phụ trách để kịp thời đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ ĐVSDNS kịp thời.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và hướng dẫn ĐVSDNS hiểu biết về vai trò và lợi ích khi tham gia DVCTT.


H3: Giao dịch viên đang nhận chứng từ trên chương trình DVC

Với những kết quả đã đạt được trong công tác triển khai DVCTT trong thời gian qua và một số khó khăn, vướng mắc như đã nêu trên. KBNN Ninh Hải tin rằng tiến độ thực hiện trên địa bàn huyện sẽ sớm đạt chỉ tiêu và mục đích ban đầu đặt ra. Điều đó góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của KBNN với các đơn vị và cá nhân có quan hệ giao dịch, tăng cường cải cách hành chính, tăng tính công khai, minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN Ninh Hải../

                      Tin ảnh: Phan Thanh Hoàng – KBNN Ninh Hải.


 
Tin đã đưa
(17/12)
(16/12)
(26/10)
(22/10)
(20/10)
(12/10)
(14/08)
(13/08)
(12/08)
(10/08)