Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHO BẠC NĂM 2020 
30/12/2020 
 
Thực hiện chương trình kế hoạch công tác trọng tâm quý 4/2020; được sự nhất trí của Ban Chấp hành Đảng bộ KBNN Ninh Thuận, sáng ngày 26/12/2020, Ban Lãnh đạo cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở KBNN Ninh Thuận tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức năm 2021 và tổng kết hoạt động năm 2020. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Sơn Thái – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận; về phía cơ quan có đồng chí Lê Thái Vỹ - Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Phụ trách KBNN Ninh Thuận, đồng chí Huỳnh Thị Hà - Phó Giám đốc KBNN Ninh Thuận, Ban chấp hành Công đoàn, Lãnh đạo chủ chốt cùng 70 đại biểu đại diện cho đội ngũ công chức các phòng nghiệp vụ và KBNN huyện.

Đồng chí Lê Thái Vỹ - Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Phụ trách và đồng chí Trần Thị Khánh Trinh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở điều hành Hội nghị. Thư ký gồm 02 đồng chí: Trần Phan Bảo Uyên và Nguyễn Thị Anh Chi.

Đoàn Chủ tịch và thư ký Hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo: (1) Báo cáo tổng kết hoạt động Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (2) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, nội dung thi đua 2021; (3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021; (4) Báo cáo công khai tài chính nội bộ 2020 và dự toán năm 2021.

Đánh giá kết quả năm 2020 cho thấy: trong điều kiện thực hiện thắt chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19, KBNN Ninh Thuận luôn chủ động bám sát chỉ đạo điều hành từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính và KBNN để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từng giai đoạn cụ thể, đề ra những biện pháp điều chỉnh linh hoạt đảm bảo duy trì ổn định hoạt động thu – chi NSNN, giải quyết kịp thời mọi nhu cầu chi của đơn vị giao dịch, chuyển trả đơn vị thụ hưởng; giải quyết kinh phí phục vụ nhu cầu phòng chống dịch cũng như hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng theo Quyết định 15/QĐ-TTg, kiểm soát phòng chống dịch tại đơn vị đạt hiệu quả; tăng cường các biện pháp đôn đốc, phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư… Về cơ bản, KBNN Ninh Thuận tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt chất lượng và đúng tiến độ: thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán được giao; 100% hồ sơ chứng từ chi được giải quyết đúng hẹn; thu tạm ứng vốn đầu tư các năm trước đạt chỉ tiêu giao ước thi đua (giảm 50%); thực hiện dịch vụ công đạt 100% đơn vị tham gia và 95% giao dịch thành công; qua khảo sát sự hài lòng của các đơn vị, có 99% đơn vị đánh giá mức hài lòng trở lên và nhiều nội dung nhiệm vụ đã đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Đ/c Huỳnh Thị Hà- Phó Giám đốc KBNN Ninh Thuận trình bày báo cáo tổng kết hoạt động KBNN Ninh Thuận năm 2020, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp tổ chức thực hiện năm 2021

Đ/c Trần Thị Khánh Trinh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở KBNN Ninh Thuận trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và nội dung thi đua năm 2021

Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến phát biểu bổ sung vào phần đánh giá kết quả đạt được năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trong đó có nhiều ý kiến đóng góp rất thiết thực được Đoàn Chủ tịch giải trình, tiếp thu để hoàn thiện phương hướng, giải pháp thực hiện năm 2021.

Đ/c Lê Thái Vỹ, Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách KBNN Ninh Thuận thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc, kiến nghị tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Sơn Thái - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật của KBNN Ninh Thuận nói chung, hoạt động phong trào của Công đoàn cơ sở KBNN Ninh Thuận nói riêng. Song, đồng chí mong rằng năm 2021 và những năm tiếp theo Kho bạc tiếp tục phát huy truyền thống và thế mạnh, tiếp tục có nhiều sáng kiến, đề tài thiết thực áp dụng vào thực tế để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa, bên cạnh đó cần khắc phục một số thiếu sót hạn chế đã nêu trong báo cáo.

Đ/c Đinh Thị Sơn Thái – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 5 đồng chí: Hán Văn Trí (Phó trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra), Nguyễn Thị Dinh (Chuyên viên phòng Tài vụ - Quản trị), Lê Nguyên Phương (Giao dịch viên KBNN Ninh Sơn), Phạm Thị Hồng Phúc (Giao dịch viên KBNN Ninh Phước), Đoàn Thị Quý Dung (Giao dịch viên KBNN Ninh Hải).

Nhân dịp này, đồng chí Lê Thái Vỹ, Phó Giám đốc Phụ trách và đồng chí Huỳnh Thị Hà, Phó Giám đốc thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thái Hùng - Phó trưởng phòng Tài vụ-Quản trị và tập thể phòng Thanh tra-Kiểm tra đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; trao kỷ niệm chương ngành Tài chính, danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành và bằng khen Bộ Tài chính cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Tài chính, bằng khen của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Kho bạc.

Ban Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận trao Huân chương lao động hạng Ba cho Phòng Thanh tra - Kiểm tra và cá nhân đồng chí Nguyễn Thái Hùng - Phó trưởng phòng Tài vụ - Quản trị.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 với 7 chỉ tiêu chủ yếu và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, toàn thể cán bộ công chức KBNN Ninh Thuận nêu cao tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển – Tăng tốc – Hiệu quả ”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng ngành tài chính, KBNN hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021./.

                                     

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tập thể CBCC KBNN Ninh Thuận, chụp hình lưu niệm với đ/c Đinh Thị Sơn Thái - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận tại Hội nghị.

Đ/c Trần Thanh Hân, Trưởng phòng Tài vụ - Quản trị công khai tài chính nội bộ

Đ/c Trần Thanh Hà, báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020

Tuannh-VP