Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN TỔ CHỨC CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 10/2020 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ 4/2020 
08/10/2020 
 

Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2020, tại phòng họp Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 10/2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020, công tác trọng tâm  quý 4/2020.

Phó Giám đốc phụ trách KBNN Ninh Thuận Lê Thái Vỹ  chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có Phó Giám đốc Huỳnh Thị Hà; Giám đốc KBNN các huyện cùng Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Văn phòng.

Cùng với cả nước, KBNN Ninh Thuận triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và KBNN, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho khách hàng và cán bộ công chức trong mọi tình huống. Dưới sự điều hành linh hoạt của Ban Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, lãnh đạo các KBNN huyện và các phòng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao bám sát kế hoạch công tác trọng tâm đã đề ra, mọi nhiệm vụ theo kế hoạch đều được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và chất lượng; công tác tham mưu tổng hợp báo cáo các lĩnh vực cơ bản bảo đảm về chất lượng và tiến độ, không bị cấp trên nhắc nhở; công tác phối hợp giữa các đơn vị thực hiện chức năng giao dịch ngày một tốt hơn, KBNN huyện có sự chủ động kết nối và thường xuyên liên hệ trao đổi nghiệp vụ với các phòng và Văn phòng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Đường – Trưởng phòng Kiểm soát chi trả lời vướng mắc


Một số kết quả nổi bật đạt được trong 9 tháng: (1) Chủ động phối hợp thu NSNN đạt 89% dự toán năm 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó trên 95% các khoản thu được thực hiện qua ngân hàng thương mại; (2) 100% hồ sơ chứng từ chi thường xuyên và chi đầu tư được tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn; (3) chi thường xuyên đạt 66% dự toán đầu năm; (4) giải ngân vốn đầu tư đạt 66% vốn trung ương, 34% vốn địa phương, nhiều hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết chỉ trong vòng 01 ngày làm việc; (5) 97% đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước mức độ 4 (chỉ còn một số đơn vị còn có khó khăn, đã có văn bản đề nghị tiếp tục giao dịch trực tiếp), có 4/6 huyện đã thực hiện đạt 100%; …


Kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc phụ trách KBNN Ninh Thuận Lê Thái Vỹ phát biểu ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức đã đồng lòng vượt qua khó khăn, đóng góp công sức cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần phải khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành trong quý 4 năm 2020; yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, góp phần hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của KBNN Ninh Thuận./.

Hoàng Tuấn 
Tin đã đưa