Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 187/2014-TTLT-BTC-BCA VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN TIỀN VÀ TÀI SẢN TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
04/08/2020 
 

    Chiều ngày 31/7/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận tổ chức họp giao ban 6 tháng đầu năm 2020 giữa các phòng chức năng của 02 đơn vị Công an tỉnh và KBNN Ninh Thuận. Tham dự buổi họp giao ban có các đồng chí Lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh: phòng An ninh kinh tế, phòng Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đồng chí Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc KBNN Ninh Thuận: Văn phòng, Phòng Tài vụ - Quản trị, phòng Kế toán nhà nước. Ngoài ra còn có đại diện Tổ bảo vệ chuyên trách Kho bạc và tiểu đội CSMT tại KBNN Ninh Thuận.

Tại buổi giao ban đã thông qua “Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Quy chế phối hợp theo Thông tư Liên tịch số 187/2014-TTLT-BTC-BCA về công tác đảm bảo an ninh an toàn tiền và tài sản trong hệ thống KBNN”. Báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác phối hợp trong thời gian tới.

    

 Trong 6 tháng đầu năm 2020 Công an tỉnh và KBNN Ninh Thuận đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản trong hệ thống KBNN. Các lực lượng Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng các Kế hoạch, Phương án bảo vệ mục tiêu góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước giao kho bạc quản lý.

Trong thời gian qua, các phòng chức năng của 02 đơn vị được đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp cụ thể: Phòng An ninh kinh tế và phòng Kế toán Nhà nước đã phối hợp tốt trong công tác đấu tranh chống tiền giả, thường xuyên trao đổi thông tin, phát hiện tiền giả kịp thời và không để tiền giả lọt vào kho tiền của hệ thống KBNN. Phòng Cảnh sát cơ động và phòng Tài vụ-Quản trị đã chủ động phối hợp tốt trong công tác bảo vệ mục tiêu kho bạc, đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch Covid 19, đã chủ động phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: đo thân nhiệt cho CBCC và khách hàng, nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trụ sở kho bạc, phun xịt thuốc khử trùng tại mội trường làm việc và nơi giao dịch với khách hàng,… Đồng thời, lượng lực Bảo vệ chuyên trách kho bạc và Cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã chủ động tăng cường kiểm soát và giám sát chặt chẽ người ra, người vào trụ sở làm việc đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa mục tiêu bảo vệ được an toàn.

Kết thúc buổi giao ban, đại diện Lãnh đạo phòng chức năng Công an tỉnh Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng phòng An ninh Kinh tế và đại diện Lãnh đạo phòng nghiệp vụ KBNN Ninh Thuận đồng chí Lê Trung Nam, Chánh Văn phòng đã ghi nhận kết quả đạt được trong thời gian qua của 02 đơn vị đồng thời tiếp tục phát huy thành tích, duy trì củng cố và ổn định mục tiêu kế hoạch đã đề ra, xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiệu có hiệu quả Thông tư Liên tịch 187/2014/TTLT-BTC-BCA về công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản trong hệ thống KBNN./.

Trần Thanh Hân-P.TVQT 
Tin đã đưa