Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
KBNN Thuận Bắc – Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid – 19 đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
08/05/2020 
 


Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg) là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện Nghị quyết 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết số 42/NQ-CP). Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo ngoài yêu cầu đúng đối tượng, công khai, minh bạch… thì việc triển khai cần được thực hiện rất nhanh, sớm đến tay người thụ hưởng, không được để có độ trễ. Xác định rõ vấn đề này, để có thể chi trả một cách nhanh nhất gói hỗ trợ đến tay các đối tượng được thụ hưởng, những ngày qua, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thuận Bắc đã quyết liệt chỉ đạo các phòng ban, các xã thực hiện khẩn trương, nghiêm túc việc rà soát, thống kê, lập danh sách, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng với phương châm: “Không bỏ sót ai và không ai được lợi dụng”.

Theo Quyết định số 619/QD-UBND ngày 30/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện Thuận Bắc đã phê duyệt trên địa bàn huyện Thuận Bắc có 20.142 trường hợp là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo nằm trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được chi trả với tổng số tiền: 16.054 triệu đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc KBNN Ninh Thuận và Chủ tịch UBND huyện, ngay từ khi tiếp nhận thông tin, KBNN Thuận Bắc đã chủ động phối hợp với các phòng ban, UBND các xã nắm bắt số tiền chi trả, làm việc trực tiếp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để đăng ký rút tiền mặt ngay trong chiều ngày 29/4/2020, đảm bảo số tiền mặt đủ để chi cho các đơn vị được UBND huyện giao làm đầu mối chi trả cho các đối tượng vào ngày 30/4/2020. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đến 8 giờ sáng ngày 30/4/2020, KBNN Thuận Bắc đã chi cho các đơn vị là Phòng Lao động Thương binh Xã hội và 6 xã với số tiền: 16.054 triệu đồng để các đơn vị kịp thời về chi cho các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo đến cuối ngày 30/4/2020, toàn bộ 20.142 trường hợp trên địa bàn đã nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, để kịp thời cung cấp số liệu, đối chiếu, xác nhận số thực chi phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, KBNN Thuận Bắc cũng đã mở sổ theo dõi thủ công bên ngoài Tabmis các khoản chi phòng chống dịch Covid-19 chi tiết theo từng nhóm đối tượng, theo từng quyết định của cấp có thẩm quyền và từng nguồn kinh phí khác nhau. Thực hiện chi hỗ trợ ngay khi có dự toán được giao và quyết định hỗ trợ của cấp có thẩm quyền cho người dân.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Hồng Vy & Trần Trịnh Mai MỹĐại diện Đơn vị đến KBNN Thuận Bắc nhận tiền để chi trả cho người thụ hưởng