Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
KBNN Ninh Thuận triển khai diện rộng mô hình Kiểm soát chi cấp tỉnh 
29/06/2020 
 

Kính gửi :
- Chủ đầu tư;
- Ban Quản lý dự án;
- Đơn vị sử dụng ngân sách.

Công văn số 1546/KBNT-KSC ngày 24/6/2020 v/v triển khai diện rộng mô hình Kiểm soát chi cấp tỉnh.

Đính kèm Công văn : 


CV1546_KBNT_KSC_trien khai dien rong mo hinh giao dich vien chuyen sau tai KB tinh.pdf
KBNT 
Tin đã đưa
(04/01)
(30/12)
(25/12)
(25/12)
(25/12)
(24/12)
(24/12)
(08/12)
(07/12)
(27/11)