Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
KBNN Ninh Thuận tham gia Hội nghị tập huấn công tác khóa sổ kế toán năm 2020 
24/12/2020 
 

Sáng ngày 19/12/2020, KBNN Ninh Thuận tham gia Hội nghị tập huấn công tác khóa sổ năm 2020 do KBNN tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đến dự Hội nghị có đồng chí: Đặng Thị Thủy- Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu KBNN Ninh Thuận gồm các Lãnh đạo KBNN Ninh thuận, Lãnh đạo và công chức các phòng Kế toán nhà nước (KTNN), phòng Kiểm soát chi (KSC), phòng Thanh tra kiểm tra (TTKT) và các KBNN huyện trực thuộc.

Hội nghị năm nay, có nhiều nội dung tập huấn là những điểm mới, cần lưu ý của công tác khóa sổ kế toán năm 2020 và một số nội dung cần lưu ý trong công tác kiểm soát chi cuối năm 2020 và đầu năm 2021 theo Công văn số 7171/KBNN-KTNN ngày 17/12/2020 về hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ 2020 trên TABMIS và Công văn 7216/KBNN-KSC về một số nội dung lưu ý kiểm soát chi cuối năm 2020 và đầu năm 2021 ban hành ngày 18/12/2020, theo đó:

Về công tác kiểm soát chi thường xuyên: tiếp tục thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật NSNN và Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN. Hồ sơ kiểm soát chi thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước . Việc kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi, nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Về công tác kiểm soát thanh toán đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: kiểm soát chi vốn đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Việc kiểm soát thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo quy định tại Luật Đầu tư công.

Về công tác chuyển nguồn ngân sách cuối năm: tiếp tục thực hiện theo công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NSNN cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau; công văn số 7171/KBNN-KTNN ngày 17/12/2020 về hướng dẫn khóa sổ kế toán niên độ 2020 trên TABMIS và các văn bản hướng dẫn bổ sung, thay thế (nếu có).

Hòa chung nhiệm vụ chung của toàn Ngành, KBNN Ninh Thuận tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ (KTNN, KSC, KBNN các huyện…) thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp thẩm quyền, phối hợp với cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế, Hải quan… tập trung kịp thời các khoản thu vào NSNN, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngoài nước, vốn ODA… giải quyết kịp thời mọi nhu cầu chi tiêu đặc biệt là các khoản chi vào cuối năm nhanh chóng, kịp thời, đúng quy trình, thủ tục và chế độ quy định, chủ động kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu… để công tác khóa sổ kế toán năm 2020 được thành công tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của Ngành./. 

                                                                                          Tin bài: Nguyễn Thị Ngọc Trinh – Phòng KTNN

Một số hình ảnh Hội nghị trực tuyến công tác khóa sổ năm 2020 tại điểm cầu Ninh Thuận

 

Ngọc Trinh - P.KTNN 
Tin đã đưa
(23/02)
(18/01)
(04/01)
(30/12)
(25/12)
(25/12)
(25/12)
(24/12)
(08/12)
(07/12)