Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
KBNN Ninh Thuận tham dự "Hội thảo Tổng kết công tác lập báo cáo tài chính nhà nước năm đầu tiên 2018" 
08/12/2020 
 

Sáng ngày 04/12/2020, Bộ tài chính (BTC) đã tổ chức Hội thảo “Tổng kết công tác lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm đầu tiên 2018”  theo hình thức trực tuyến do Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì.

Tham gia dự Hội thảo tại điểm cầu KBNN Ninh Thuận gồm có Lãnh đạo KBNN Ninh Thuận, CBCC lập BCTCNN thuộc Phòng Kế toán Nhà nước (KTNN) và đại diện lãnh đạo và kế toán trưởng 05 Sở tại địa phương là Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại điểm cầu của KBNN ngoài đại diện 05 Bộ trên còn có đại diện của Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)…

Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã nêu lên mục đích, ý nghĩa phạm vi của BCTCNN, qua đó xác định công tác lập BCTCNN là nhiệm vụ quan trọng và cũng đầy thách thức do đó cần có những giải pháp để cải thiện chất lượng BCTCNN trong những năm tiếp theo.

Tiếp đó Bà Đặng Thị Thủy- Phó Tổng Giám đốc KBNN báo cáo những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại thiếu sót của công tác tổng hợp, lập BCTCNN năm đầu 2018.

Nối tiếp chương trình Hội thảo là các bài tham luận liên qua đến công tác lập BCTCNN của đại diện Cục quản lý Giám sát Kế toán, Bộ Tài nguyên Môi trường, Cục quản lý Công sản và của KBNN Nghệ An,đại diện WB, đại diện IMF…Sau đó, là phần trình bày một số định hướng sửa đổi Thông tư số 133/2018/TT-BTC của BTC về hướng dẫn lập BCTNN của bà Nguyễn Thị Hoài - Cục trưởng Cục KTNN.

Kết thúc buổi Hội thảo, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng BTC nhấn mạnh để cải thiện chất lượng BCTCNN từ năm 2020 trở đi, thì ngay từ bây giờ phải triển khai thực hiện nhiều hoạt động; trong đó, đặc biệt tập trung vào các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, thách thức đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương cũng như sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, chuyên gia quốc tế cùng với phương pháp và bước đi chắc chắn, phù hợp để góp phần tiến đến xây dựng một nền tài chính ngày càng minh bạch, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế./.

Một số hình ảnh buổi Hội thảo

Ngọc Trinh - P.KTNN