Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
KBNN Ninh Thuận Thông báo đến các đơn vị giao dịch với Kho bạc Thông tư 23/2020/TT-BTC Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của NSNN 
05/06/2020 
 

KBNN Ninh Thuận Thông báo đến các đơn vị giao dịch với Kho bạc Thông tư 23/2020/TT-BTC v/v Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của NSNN

Đính kèm Thông tư 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020

TT -23 -BTC .signed.pdf
 
Tin đã đưa
(04/01)
(30/12)
(25/12)
(25/12)
(25/12)
(24/12)
(24/12)
(08/12)
(07/12)
(27/11)