Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
KBNN Bác Ái tổ chức tọa đàm công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2018 với các chủ đầu tư, Ban QLDA 
21/09/2018 
 

       Thực hiện Chỉ thị số 3393/CT-KBNN ngày 14/8/2018 của Kho bạc Nhà nước về tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2018, ngày 14/9/2018 Kho bạc Nhà nước Bác Ái tổ chức tọa đàm với các chủ đầu tư để trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

       Chủ trì buổi tọa đàm: Ông Võ Hòa Phúc – Giám đốc KBNN Bác Ái; Thành phần khách mời: Ông Mẫu Thái Phương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái; Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Chủ tịch, Kế toán, cán bộ Địa chính – Xây dựng của 09 xã; Các Giao dịch viên của Kho bạc Nhà nước Bác Ái.

        Tại buổi tọa đàm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bác Ái đã đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến ngày 14/9/2018, những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm 2018: Tính đến ngày 14/9/2018, Kho bạc Nhà nước Bác Ái đã giải ngân các nguồn vốn 43.232 triệu đồng, đạt 46 % Kế hoạch, trong đó giá trị tạm ứng 28.479 triệu đồng chiếm 66% giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân giảm 16% so cùng kỳ năm 2017, nhiều dự án chưa triển khai. Trong quá trình thành lập hồ sơ, các chủ đầu tư thường gặp một số tồn tại, sai sót như: điều khoản thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với quá trình thanh toán thực tế; điều chỉnh hợp đồng không đúng với quy định tại điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; phương pháp ghi chép trên Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (PL 03a hoặc PL 01a) chưa đúng; lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán không đúng mẫu; vi phạm thời gian gửi cam kết chi theo quy định tại Thông tư số 40/2016/TT-BTC; ký hợp đồng vượt thời gian thực hiện dự án khi chưa có văn bản cho phép của người Quyết định đầu tư; Tài khoản bên A thường để trống; thiếu Kế hoạch giải phóng mặt bằng theo quy định đối với những dự án có đề bù giải phóng mặt bằng; thanh toán tạm ứng các chi phí liên quan đến công tác đền bù chậm theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC và Thông tư số 74/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; thanh toán tạm ứng chậm; phê duyệt Kế hoạch công tác chuẩn bị đầu tư không đúng mẫu quy định; mẫu hợp đồng không đúng với quy định tại Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng;….

       Ý kiến của các chủ đầu tư tập trung nội dung dẫn đến công tác giải ngân chậm như: Một số dự án đã giao mặt bằng thi công nhưng công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, thu hồi đất người dân còn chưa đồng tình; công tác lập hồ sơ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật còn sai sót, phải trình cơ quan chuyên môn thẩm định nhiều lần; nhiều dự án đã tạm ứng vốn nhưng chưa triển khai được là do công tác giải phóng mặt bằng nên chưa có khối lượng để thu hồi tạm ứng vốn; công tác phân bổ kế hoạch vốn chậm là chưa có hồ sơ, chờ cấp mã số dự án;... Qua buổi tọa đàm các chủ đầu tư cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới;.…

          Cũng tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đại diện phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã trao đổi những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành mình, về quyết toán công trình hoàn thành, kinh nghiệm khi ký kết các hợp đồng tư vấn, tháo gỡ khó khăn, kiến nghị của các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đạt Kế hoạch được giao.

          Tổng kết buổi tọa đàm, ông Võ Hòa Phúc – Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bác Ái đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trong công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB trong 8 tháng đầu năm và nêu lên một số giải pháp triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm:

           - Hiện nay số dư tạm ứng chi ĐTXDCB còn tương đối lớn (đến 31/08/2018 là: 28.479 triệu đồng), đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc đơn vị thi công (tư vấn) lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán theo mẫu quy định để thanh toán tạm ứng với Kho bạc.

          - Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, không để vào cuối năm mới thanh toán.

          - Trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo, các chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo từng dự án gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, báo cáo nêu rõ số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo và nêu rõ các lý do, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn nêu trên (nếu có), đồng thời đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài chính.

           - Khẩn trương thực hiện nộp trả tiền cấp vượt so với quyết toán được duyệt.

          - Thực hiện nộp trả, thu hồi tạm ứng theo đúng thời gian quy định.

          - Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng dự án, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo chủ đầu tư xác định số liệu thanh toán đến thời điểm điều chỉnh và làm việc với Kho bạc Nhà nước để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán cho dự án, xác định số vốn còn dư do không thực hiện được, đảm bảo cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc Nhà nước đã thanh toán.

         - Khi kết thúc niên độ ngân sách hằng năm, chủ đầu tư, Ban quản lý dán lấy ý kiến xác nhận của cơ quan thanh toán để chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm sau lập báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dán theo Mẫu số 01/QT-QLDA Thông tư số 72/2017/TT-BTC; đồng thời chủ đầu tư cần tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dán.

          - Kết thúc năm kế hoạch, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật, BQLDA lập báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư, đồng thời lập báo cáo quyết toán thu, chi trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở lập dự toán năm sau.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

Tin bài: Võ Hòa Phúc

 
Tin đã đưa
(17/12)
(16/12)
(26/10)
(22/10)
(20/10)
(12/10)
(14/08)
(13/08)
(12/08)
(10/08)